Zobrazení pouze izolovaného obsahu
Menu pro práci s obrázky a pozadím webové stránky

Menu pro práci s obrázky a pozadím webové stránky

Odstranit můžeme pozadí i obrázky nebo odsazení

Rychle na jedno kliknutí můžeme odstranit pozadí (Background) – „vypne“ se položkou „Hide“. Stejně tak lze rychle odstranit všechny obrázky „images“ i odsazení „Margins“ – např. odsazení obsahu o určitou vzdálenost od kraje stránky atd.

Uložení webové stránky do PDF nebo HTML