Stahování a instalace součástí v okně s reklamou na MS produkty
Možnosti Web PI s volbou kanálů. serveru a výchozího jazyka produktů

Možnosti Web PI s volbou kanálů. serveru a výchozího jazyka produktů

Možnosti Web PI s volbou kanálů. serveru a výchozího jazyka produktů

Můžeme nastavit výchozí jazyk pro nabízené produkty, u nás je nastavena čeština ihned po instalaci Web PI.