Můžeme přidat jednu z deseti komponent
Nahraný obrázek a úkol na stránku

Nahraný obrázek a úkol na stránku

Nahraný obrázek a úkol na stránku

Můžeme na stránku vkládat plno věcí…

Obrázková galerie a komponenta s odkazy