Orámování prvku stránky, který chceme smazat
Pracovní menu pro práci s prvky stránky

Pracovní menu pro práci s prvky stránky

Menu, které umožňuje s jednotlivými prvky pracovat

Za pomocí tohoto menu můžete jednotlivé prvky mazat (Remove) nebo naopak smazat vše ostatní (Isolate).

Smazaný prvek webové stránky