Pracovní menu pro práci s prvky stránky
Smazaný prvek webové stránky

Smazaný prvek webové stránky

Náhled stránky bez smazaného prvku.

Stejná stránka nyní již bez jednoho prvku. Ten jsme smazali.

Vybraný prvek stránky pro jeho izolování (smazání zbytku)