Po kliknutí do čtverečku ve výrazu se na řádku označí místo, kam máme zapisovat
Například maticové závorky nevypadají zrovna nejlépe

Například maticové závorky nevypadají zrovna nejlépe

Například maticové závorky nevypadají zrovna nejlépe

U složitějších zápisů se může vyskytnout problém s formátem.

Katalog nabízí nejen řecká písmena