Skip to content


«
»

Jak na matematické zápisy v OpenOffice.org Math

vzorec

Kancelářský balík OpenOffice.org nabízí podobně jako komerční Microsoft Office možnost vkládání matematických zápisů a symboliky. Narozdíl od MS Office, kde se vzorce vkládají přímo v textovém či tabulkovém editoru, zde existuje v podstatě samostatná aplikace OpenOffice.org Math. Prakticky stejná aplikace je součástí LibreOffice.

OpenOffice.org Math (OO Math) nabízí poměrně pohodlné vkládání matematických vzorců a symbolů, i když někdy je postup trochu složitější. Podívejme se, jak to snadno zvládnout. Po spuštění OO Math uvidíme základní okno s nabídkou symboliky a prázdné okno. V nabídce jsou prvky:

  • operátor sumy a integrály
  • množinové operace
  • relační operátory
  • funkce, odmocniny
  • indexy a označení prvků
  • logické a speciální operátory
  • závorky a vektory
Základní okno OO Math s nabídkou prvků

Základní okno OO Math s nabídkou prvků

Nyní můžeme začít s vkládáním. Klikneme-li na nějaký symbol, nabídne OO Math konkrétní prvky dané skupiny, např. množinové operace. Během vkládání v dolní části okna vkládáme zápis a v horním jej vidíme.

Celý výraz zapisuje v dolním podokně a zároveň vidíme ihned výsledek

Celý výraz zapisuje v dolním podokně a zároveň vidíme ihned výsledek

Jednotlivé proměnné zapisujeme do polí <?> a operátory jsou nahrazeny anglickými slovy, například zde union (sjednocení). Právě proto může být někdy vkládání trochu složitější. Podívejme se na konkrétní zápis, kdy jsme zapsali sjednocení nebo průnik množin A, B pomocí logické spojky OR (nebo).

Praktická ukázka zápisu s množinovými operacemi a logickým OR

Praktická ukázka zápisu s množinovými operacemi a logickým OR

Pokud při zápisu klikneme do čtverečku v zobrazeném výrazu, ihned se označí kurzorem, kam máme vkládat znaky. Například na následujícím obrázku, kdy chceme zapsat znak do jmenovatele druhého zlomku.

Po kliknutí do čtverečku ve výrazu se na řádku označí místo, kam máme zapisovat

Po kliknutí do čtverečku ve výrazu se na řádku označí místo, kam máme zapisovat

V některý případech je tak dobré znát základy angličtiny ke vkládání těchto matematických zápisů. Dodejme ještě, že některé zápisy bohužel nevypadají zrovna nejlépe, například zápis maticových závorek, viz níže.

Například maticové závorky nevypadají zrovna nejlépe

Například maticové závorky nevypadají zrovna nejlépe

Za zmínku v OO Math stojí také tzv. Katalog, který nabízí některé symboly, jako písmena řecké alfabety a několik speciálních symbolů.

Katalog nabízí nejen řecká písmena

Katalog nabízí nejen řecká písmena

Jak ale vložiut tyto vzorce přímo v textu, například ve Writeru? Existují dvě cesty:

  • vložení jako OLE objekt
  • přímo vložit vzorec

V prvním případě vkládáme vzorce vytvořené v OO Math jako samostatné objekty. V druhém se pak například Writer přepne do režimu návrhu vzorců a vzorec tvoříme stejně jako v OO Math. Vzorce vytvořené v OO Math můžeme uložit do interního formátu ODF či do PDF. Poté v editoru vzorec vložíme z nabídky VložitObjektOLE objekt.

Nabídka vložení vzorce ve Writeru

Nabídka vložení vzorce ve Writeru

V druhém případě se Writer přepne do návrhového režimu vzorců a můžeme začít tvořit vzorec jako v OO Math, ale přímo v prostředí editoru. Samitný program OO Math tak nemusíme spouštět.

Režim zápisu vzorců v textovém procesoru Writer

Režim zápisu vzorců v textovém procesoru Writer

Také kancelářský balík OpenOffice.org, respektive LibreOffice nabízí nástroje na vkládání matematických formulací. Buď pomocí samostatného nástroje OpenOffice.org Math či přímo v prostředí například textového editoru. Zápis v řádku s anglickými slovíčky může začátečníka mást, ale kliknutím na příslušný čtvereček ve vzorci jej přímo navede na místo, kam zadat požadovaný zápis, např. číslo či písmeno. Z OO Math můžeme vzorce ukládat do ODF formátu a poté jej vložit jako OLE objekt či dokonce umožňuje export vzorců do PDF souboru.

Rubrika: Návody, Ostatní, Počítačové programy, Tipy.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)