Několik vzhledů přehrávače
Nabídky kontextového menu přehrávače

Nabídky kontextového menu přehrávače

Pravým tlačítkem myši lze vyvolat nabídku

K dispozici jsou vám zde takové funkce jako otevření multimediálního souboru, nastavení rozměrů videa, volba jazyka apod. K tomu účelu jsou přednastaveny i klávesové zkratky, které jsou uvedeny u jednotlivých funkcí.

Nabídka přehrávače video souborů