Nastavení efektů
Kompresní graf

Kompresní graf

Využití funkce kompresního grafu

Takto vypadá okno pro nastavení komprese v závislosti na velikosti