Přidání přechodu s kruhy vytvoří efektní prezentaci
Vložení zvuku na libovolné místo do videa

Vložení zvuku na libovolné místo do videa

Vložení zvuku na libovolné místo do videa

Zvuková stopa není svázána se střihem, takže například zvuk se objeví v patřičných scénách na konkrétním místě.

Průvodce uložením videa nabízí nastavení kvality, avšak jen 2 formáty