Upravení atributů fotografií
Poslední krok před úpravou fotografií

Poslední krok před úpravou fotografií

Takto budou zobrazeny všechny fotografie, u nichž si můžete zvolit i výstupní kvalitu.

Fotografie, jsou postupně zobrazovány tak, abyste u nich mohli provést poslední změny, včetně volby výstupní kvality nebo trojrozměrného zobrazení.