Úprava obrázku do černobílé podoby
Možné použití filtrů u snímků

Možné použití filtrů u snímků

Nabídka celé řady nejrůznějších fitrů pro snímek

Veškeré úpravy mohou být prováděny pouze v náhledu, tedy ještě před tím, než jej použijete na fotografii.

Náhled ovládacího panelu programu