Velký hotel, společně s raktoplánem
Kolonie společně s atributy postavy

Kolonie společně s atributy postavy

Náhled do jednotlivých atributů členů kolonie

V pravé části obrazovky se nachází ukazatel spokojenosti jednotlivých atributů u každé postavy.

Pohled do zařízené základny kolonistů