Obranný kybernetický voják
Panel s přehledem životně důležitého kyslíku

Panel s přehledem životně důležitého kyslíku

Obrazovka velícího středíska s množství energie a kyslíku

Kyslík s energií se musejí neustále vyrábět, v opačném případě by to znamenalo záhubu.

Detailní pohled na těžební zařízení