Přehled o důležitých surovinách
Podoba vašeho městečka

Podoba vašeho městečka

Náhled postavených budov ve vašem městě

Městečko se může pomalu rozrůstat, včetně výstavby nových budov. Pozice jednotlivých staveb je však čistě na hráčově vůli.

Náhled všech staveb ve hře