Výcvikový tábor ve hře
Opatrnosti není ve hře nikdy nazbyt

Opatrnosti není ve hře nikdy nazbyt

Vedení vlastního týmu nepřátelským územím

Nejen že svému týmu můžete udělovat příkazy, ale také je lze vést. Pokud nebudete již vědět jakým směrem, zastoupí vás stopař Nhut. Mějte se však na pozoru, nepřítel může být všude.

Vietcong vás může snadno obklíčit