Vietcong
Výcvikový tábor ve hře

Výcvikový tábor ve hře

Úvodní výcviková mise pohybu, střelby a navigace

Tento úvodní trénink není nutné absolvovat. Může vám ovšem pomoci se všemi základními ovládacími povely, zacházením se zbraní apod.

Opatrnosti není ve hře nikdy nazbyt