Otevřený HTML kód v Poznámkovém bloku
Zvýraznění syntaxe není pro gedit problém, například pro jazyk C

Zvýraznění syntaxe není pro gedit problém, například pro jazyk C

Zvýraznění syntaxe není pro gedit problém, například pro jazyk C

Gedit umí zvýraznit syntaxi mnoha programovacích a skriptovacích jazyků. Známé i méně známé.

Editor gedit lze obohatit o další funkce prostřednictvím zásuvných modulů