Zvýraznění syntaxe není pro gedit problém, například pro jazyk C
Editor gedit lze obohatit o další funkce prostřednictvím zásuvných modulů

Editor gedit lze obohatit o další funkce prostřednictvím zásuvných modulů

Editor gedit lze obohatit o další funkce prostřednictvím zásuvných modulů

Mezi moduly nechybí ani kontrola pravopisu či Python Shell.

Základní rozhraní takřka stejné, ale možnosti jsou nesrovnatelně větší