Editor gedit lze obohatit o další funkce prostřednictvím zásuvných modulů
Základní rozhraní takřka stejné, ale možnosti jsou nesrovnatelně větší

Základní rozhraní takřka stejné, ale možnosti jsou nesrovnatelně větší

Základní rozhraní takřka stejné, ale možnosti jsou nesrovnatelně větší

Rozhraní není vše, gedit skrývá mnohem více než obyčejný textový editor.

Přímé procházení adresářové struktury v editoru gedit