Základní okno OO Math s nabídkou prvků

Základní okno OO Math s nabídkou prvků

Základní okno OO Math s nabídkou prvků

Můžeme vkládat různé prvky matematických formulací.

Celý výraz zapisuje v dolním podokně a zároveň vidíme ihned výsledek