Základní okno OO Math s nabídkou prvků
Celý výraz zapisuje v dolním podokně a zároveň vidíme ihned výsledek

Celý výraz zapisuje v dolním podokně a zároveň vidíme ihned výsledek

Celý výraz zapisuje v dolním podokně a zároveň vidíme ihned výsledek

Výrazy vkládáme v řádkovém editoru, nikoli přímo do vizuálního zobrazení.

Praktická ukázka zápisu s množinovými operacemi a logickým OR