Celý výraz zapisuje v dolním podokně a zároveň vidíme ihned výsledek
Praktická ukázka zápisu s množinovými operacemi a logickým OR

Praktická ukázka zápisu s množinovými operacemi a logickým OR

Praktická ukázka zápisu s množinovými operacemi a logickým OR

Pro zápis můžeme využít nejrůznější symboliku užívanou nejen v matematice.

Po kliknutí do čtverečku ve výrazu se na řádku označí místo, kam máme zapisovat