Základní prostředí aplikace Windows Movie Maker
Importované video a přemístěné na časovou osu

Importované video a přemístěné na časovou osu

Importované video a přemístěné na časovou osu

Základem je import dat k tvorbě videa. Importované existující video může sloužit k tvorbě. Nebo načteme sadu obrázků a hudbu.

WMM logo