Automatický střih filmu s 6 předvolbami
Základní prostředí aplikace Windows Movie Maker

Základní prostředí aplikace Windows Movie Maker

Základní prostředí aplikace Windows Movie Maker

Jednoduché prostředí rozdělené na část importovaných dat, časovou osu a přehrání videa. Práce je jednoduchá a prvky zřetelně označené. Panel nástrojů nabízí všechny hlavní funkce.

Importované video a přemístěné na časovou osu