Časově náročný výpočet faktoriálu 35000!
Statistické výpočty

Statistické výpočty

Statistické výpočty

Okénko pro zadání dat ke statistické analýze.

Vypočtená střední hodnota z 10 čísel