Skip to content


«
»

Co vše možná nevíte o Kalkulačce ve Windows

Kalkulačka

Ano, myslím tu kalkulačku jež je součástí Windows od prvních verzí. V podstatě máme kalkulačky dvě v jednom programu – Standardní a Vědeckou. Vědecká verze nabízí pro mnohé uživatele netušené možnosti. Pojďme se podívat co vše vlastně ona Kalkulačka nabízí. Není to jen nějaká obyčejná „sčítačka“, nezatracujme ji, má své přednosti.

Kalkulačka je k dispozici jako součást operačního systému Windows již od jeho první verze 1.0. Dlouho se prakticky nezměnila, až ve Windows 98 přinesla větší číselný rozsah a exponent v řádu tisíců. Stručná charakteristika Kalkulačky – disponuje svou interní pamětí, má 32-číslicový displej, využívá Schránku a umožňuje ovládání z klávesnice i pomocí myši. Poté opět dlouho žádná změna, až ve Windows 7 jsou přidány převodní funkce a inovovaný vzhled. Jako každá aplikace pod Windows umí využívat Schránku, tedy výsledky je možné přenést jinam a tak samo do Kalkulačky vložit čísla.

Jak jsme naznačili, Kalkulačka je schopna pracovat ve 2 režimech – standardním a vědeckém. Zatímco standardní nahradí v podstatě jen běžnou kalkulačku za pár korun, vědecká je poměrně na vysoké úrovni. Mezi těmito režimy přepneme pomocí nabídky Zobrazit. Obrázek níže ukazuje rozdíl mezi standardním a vědeckým režimem Kalkulačky.

Standardní a vědecké rozložení Kalkulačky

Standardní a vědecké rozložení Kalkulačky

Již na první pohled je znát, že vědecká má podstatně více tlačítek, tedy i funkcí. Budeme se právě věnovat této verzi a ukážeme si, co vše může nabídnout. Mnoho uživatelů ani neví, jaké obsahuje pokročilé funkce.

 • základní aritmetické operace
 • výpočty se závorkami a prioritami operací, seskupování číslic (např. 95 699 102 477)
 • převod mezi čísly v různých číselných soustavách (desítková, šestnáctková, osmičková a binární)
 • trigonometrické fce (sin, cos, tan) a fce k nim inverzní, hyperbolické fce, výpočty ve stupňové i obloukové míře (radiany)
 • mocniny a odmocniny n-tého stupně, faktoriál
 • základní statistické fce
 • fce logaritmické, převrácená hodnota, výrazy s exponenty
 • binární logické fce (and, not, or…)
 • převody úhlových jednotek (deg, rad, grad)

To je stručný výčet funkcí, které Kalkulačka ve vědeckém zobrazení umí. Je tedy znát, že se nejedná o žádnou obyčejnou kalkulačku, ale o poměrně vyspělý nástroj. Zmiňme se k některým funkcím podrobněji.

Nejprve ke způsobu zápisu. Kalkulačka ve Windows se stále neumí přirozený zápis, musíme zapisovat mnohé funkce opačně, některé však ne. To je poměrně matoucí. V praxi to znamená asi to, že když chcete např. vypočíst sinus 30°, je nutné zadat nejprve hodnotu 30 a až poté stisknout tlačítko sin, nikoli „sin 30″. To samé platí např. v případě výpočtu druhé odmocniny, k tomu slouží tlačítko sqrt (square root). Tedy, zadáme číslo, ze kterého chceme odmocninu spočítat a poté stiskneme tlačítko sqrt. Všimli jste si také, že výpočet odmocniny NENÍ ve vědecké verzi ale ve standardní verzi ano? Zajímavé… Některé funkce však zapisujeme běžně, např. mocninu. K výpočtu třetí mocniny čísla zadáme ono číslo (např. 5) a stiskneme tlačítko x^3.

Zůstaňme ještě chvilku u goniometrických funkcí. Argumenty goniometrických funkcí mohou být ve stupňové i obloukové míře. To ovlivníme přepínačem Deg, Rad a Grad v horní části. Opět příklad z praxe: Chceme vypočíst kosinus 45°, což odpovídá v obloukové míře pi/4. Tedy, v prvním se přesvědčíme, že přepínač je nastaven na Deg (degrees) a píšeme „45 cos“. Vrátí se nám hodnota 0,707… Vypočtěme totéž v obloukové míře. Tedy, zvolíme přepínač Rad a nyní stiskněme tlačítko pi, poté vydělíme 4 (pi/4) a následně stiskneme cos. Dostaneme tutéž hodnotu. Kalkulačka taktéž umožní zadání úhlů ve stupních, minutách a vteřinách a převádět mezi desetinným vyjádřením tlačítkem dms (degrees minutes seconds). A také nabídne převod mezi stupni a radiany.

Tolik ke goniometrickým funkcím. Zmínili jsme přesnost na 32 míst, což je úctyhodná přesnost, která je daleko lepší než u všech běžných kalkulaček. Zajímavá je taktéž rozsah exponentu v řádu tisíců. To mne vedlo k zajímavém experimentu výpočtu faktoriálu. Faktoriál čísla n je součinem čísel on n po 1. Tedy, v případě 5 je to 5x4x3x2x1 = 120. Funkce roste velmi rychle, již pro 12 se dostáváme na čísla s exponentem. Zkusil jsem vypočítat faktoriál čísla 35000. Napíšu tedy 35000 a stisknu tlačítko n! (tak se faktoriál označuje). Kalkulačka navíc upozorní na časově náročný výpočet a dává možnost přerušení.

Časově náročný výpočet faktoriálu 35000!

Časově náročný výpočet faktoriálu 35000!

My se však po několika sekundách dočkali výsledku 5,5694285429823183027619173677771e+143844, což je číslo s více než 140000 číslicemi! Takový rozsah nenabízí ani MS Excel, který už při hodnotě „pouhých“ 170! vyhodí chybu! Testoval jsem také program Graph, který je omezen na cca 5000 míst, maximum je 1753!. V tomto je Kalkulačka vynikající.

Podívejme se nyní na převody mezi číselnými soustavami. Kalkulačka poskytuje převody mezi 4 běžně užívanými – desítkovou, binární, osmičkovou a šestnáctkovou. Desítkovou používáme my lidi, s binární se setkáme v matematické logice a digitálními daty a se šestnáctkovou např. v adresách RAM. Převody realizujeme pomocí přepínačů Dec, Bin, Oct a Hex. Jednoduše napíšeme např. 178 v desítkové soustavě a stiskem Hex se převede do šestnáctkové (B2). Popis soustav přesahuje rámec článku, binární je však dána pouze 2 stavy – 0 nebo 1 (v logice true/false).

Na závěr se ještě podíváme na využití statistických funkcí, které mnoho uživatelů často neumí použít a je to škoda. Statistika nám často poskytuje zajímavé údaje o statistickém znaku (datech). Můžeme pomocí statistiky například sledovat průměrné hodnoty, nejčastější výskyt hodnoty, četnost, prostřední hodnotu znaku, atd. Ke statistickým výpočtům slouží v Kalkulačce tlačítka úplně v levém sloupci (Sta, Ave, Sum, s, Dat). Začneme stiskem tlačítka Dat, které otevře okénko Statistické výpočty

Statistické výpočty

Statistické výpočty

Toto okénko necháme otevřené. Nyní v Kalkulačce běžně zadáváme čísla. Za každým číslem, které chceme zadat, stiskneme tlačítko Dat a číslo se zobrazí ve statistickém okénku (zároveň se zvyšuje počet n). Tak vidíme všechna čísla. Jakmile máme všechna čísla, stiskneme tlačítko požadované operace (Ave = průměr (střední hodnota), Sum = součet, s = standardní odchylka). Nic více není možné. Pozor, ve Windows 7 nabízí Kalkulačka mnohem více funkcí a tlačítka jsou graficky označena. Na obrázku níže vidíme příklad výpočtu střední hodnoty z 10 čísel.

Vypočtená střední hodnota z 10 čísel

Vypočtená střední hodnota z 10 čísel

Statistické okénko bohužel nejde nijak zvětšit, je tedy rolovat seznamem čísel. Tlačítko CD umožní vymazat vybraný řádek (číslo) a CAD smaže všechny hodnoty.

Jak je vidět, Kalkulačka ve Windows nabízí spoustu funkcí a umí věci, které by mnozí uživatelé nečekali, resp. ani o nich neví. Pro základní, ale i pokročilejší výpočty ja to zajímavý program, vyniká zejména přesností, rychlostí výpočtů a rozsahem čísel, jak jsme ukázali na příkladu výpočtu faktoriálu. Mějme však na paměti, že je to pořád jen kalkulačka, tedy na početní operace. Nemůžeme například chtít kreslení grafů funkcí, výpočty s maticemi, integrace a derivace, řešení rovnic a nerovnic, neumí komplexní čísla, atd.  Kalkulačka ve Windows 7 nabízí navíc převodní funkce (převody jednotek délky, objemu, rychlosti, atd.) a inovované rozhraní (např. jiná práce se statistickými výpočty).

Svého času, před uvedením Windows 7, Microsoft nabízel zdarma ke stažení program vylepšenou verzi Kalkulačka+, kterou si mohl stáhnout každý s legálními Windows (ověření WGA). Nabízí zajímavý modrý vzhled a navíc převodní funkce, které poté byly stejně ve Windows 7 součástí běžné Kalkulačky.

Kalkulačka+ v převodním režimu

Kalkulačka+ v převodním režimu

K pokročilejším výpočtům a grafickým výstupům nabízí Microsoft svou aplikaci Microsoft Mathematics, která dokáže vše, co jsem zmínil, čím Kalkulačka nedisponuje, tedy včetně vykreslování grafů (i funkcí více proměnných) a mnohé další. Rovněž pro textový editor Microsoft Word je nabízen Microsoft Mathematics Add-On, který přímo ve Wordu umožní provádět matematické výpočty, řešit rovnice a nerovnice a jejich soustavy, vykreslovat grafy, apod. Mimo Microsoft můžeme například zmínit program Kalkules, kalkulačku s grafickým výstupem, dále pak Scilab, propracované matematický program s programováním (jednodušší MATLAB) či např. Octave. Tyto programy nabízí navíc stovky rozšiřujících balíků (toolboxes) pro konkrétní aplikace z různých oborů.

 

Rubrika: Návody, Ostatní, Počítačové programy, Tipy.

2 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

 1. Lumas říká

  Nevěřím že Matlab to nevypočítá. Můžete pane Soukup uvést důkazy?

 2. Mimochodem říká

  V češtině používáme k oslovení 5. pád. Tedy česky je oslovení: pane Soukupe. Víme?

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)