Statistické výpočty
Vypočtená střední hodnota z 10 čísel

Vypočtená střední hodnota z 10 čísel

Vypočtená střední hodnota z 10 čísel

Zobrazení statistického okénka a Kalkulačky s výsledkem.

Kalkulačka+ v převodním režimu