Skip to content


«
»

Vybrané užitečné příkazy pro Příkazový řádek

Přes drtivé používání Windows v grafickém režimu má stále své místo a své výhody Příkazový řádek. Postupně jej nahrazuje komplexnější skriptovací rozhraní PowerShell založené na .NET, ale pro běžné i pokročilejší uživatelé skýtá klasický Příkazový řádek plno možností.

Od dob MS-DOS uběhlo více než 20 let, avšak stále máme ve Windows k dispozici Příkazový řádek. Nejčastěji je používán pro BAT skripty ve Windows, ale ve Windows najdeme stále plno jednoduchých aplikací pro Příkazový řádek. Kromě toho, součástí Windows Server systémů jsou přímo dodatkové balíčky skriptů a programů pro Příkazový řádek. Mnoho příkazů využije i běžný uživatel. Pomocí Příkazového řádku máme k dispozici řadu příkazů, které jsou vlastně drobné programy, od správy souborů, služeb sady protokolů TCP/IP, síťové služby či práce s disky. Vybrané užitečné příkazy si stručně představíme.

Příkazový řádek spustíme nejrychleji pomocí příkazu cmd, který napíšeme do nabídky Start či ve Windows XP a starších verzích pomocí Start – Spustit. Nejčastěji se objeví základní černé okno konzoly Příkazového řádku se systémovým promptem a cestou, viz. obr.

Typické okno konzoly Příkazového řádku

Typické okno konzoly Příkazového řádku

Zdá-li se Vám použité písmo příliš malé, je možné ho zvětšit. Klikneme na nabídku programu vlevo na záhlaví a zvolíme Vlastnosti. Následně můžeme změnit písmo, jeho velikost a barvy. Viz obrázek níže.

Nastavení velikosti písma a barev Příkazového řádku

Nastavení velikosti písma a barev Příkazového řádku

Takto si můžeme přizpůsobit zobrazení okna. Vraťme se však k příkazům.

Na začátku zmíníme jen obecnou syntaxi příkazů. Nejčastěji napíšeme pouze příkaz, případně doplníme parametry. Nápovědu získáme k libovolnému příkazu zapsáním xxx /?, kde xxx je daný příkaz. Například nápověda pro nástroj diskpart vypadá takto:

Zobrazení nápovědy k příkazu pomocí parametru /?

Zobrazení nápovědy k příkazu pomocí parametru /?

Ke každému příkazu je k dispozici obvykle popis a možné parametry, které můžeme zapisovat lomítkem či pomlčkou. Tuto nápovědu chápejme stejně jako nápověda k běžným programům – příkazy jsou jednoduché programy. Nyní již skutečně k vybraným užitečným příkazům:

 • assoc – zobrazení a konfigurace asociace souborů, resp. přípon souborů k aplikacím
 • attrib – zobrazení či změna atributů souboru zadaného cestou (Jen pro čtení, Archivovat, Skrytý či Systémový)
 • chdir – změna aktuálního adresáře (složky)
 • chkdsk – nástroj pro kontrolu disků (některé parametry použitelné pouze pro NTFS disky)
 • cls – vymaže obsah okna Příkazového řádku (bez parametrů)
 • convert – konverze jednotek FAT na NTFS (POZOR: nevratné!)
 • copy – kopírování souborů zadaných cestou, více parametrů
 • del – vymazání jednoho či více souborů, parametry umožní mazat jen soubory s určitými atributy
 • diskpart – poměrně komplexní nástroj pro správu disků a svazků, jejich formátování, slučování místa, atd., alternativa k MMC snap-in modulu Správa disků
 • exit – ukončení relace Příkazového řádku
 • erase – obdoba příkazu del pro mazání souborů
 • expand – dekomprese souborů
 • find – hledání řetězců v textových souborech, lze nastavit case-sensitive (rozlišení malých a velkých písmen)
 • format – zformátuje jednotku, včetně možnosti rychlého formátování
 • ftp – FTP klient k přenosu souborů, mnoho parametrů
 • getmac – zobrazení fyzické MAC adresy pro síťová zařízení
 • hostname – zobrazení názvu počítače (pouze lokálního)
 • ipconfig – pokročilý nástroj ke správě TCP/IP, zobrazení stavu, obnova IP, mazání mezipaměti DNS, apod., ipconfig /all s podrobnou konfigurací připojení včetně IP a MAC adres, zapůjček DHCP, atd.
 • ipseccmd – konfigurace zabezpečení protokolem IPSec
 • label – správa jmenovek diskových svazků
 • mkdir – vytvoření adresáře
 • NET příkazy – viz níže
 • netstat – zobrazení stavu připojení a jednotlivých portů
 • ping – testování navázání připojení k hostiteli (IP či URL adresa), lze opakovat v nastavitelném intervalu a počtu pokusů
 • print – tisk textových souborů
 • rmdir – smazání adresáře
 • regsvr32 – registrace a odstranění DLL knihoven
 • rem – přidání komentáře do BAT skriptu
 • ren – přejmenování souboru
 • route – trasovací tabulka
 • subst – přiřadí dané cestě písmeno jednotky
 • time – vypíše či změní aktuální čas (příkaz date zase datum)
 • type – vypíše obsah textového souboru
 • ver – vypíše verzi Windows
 • vol – vypíše sériové číslo svazku a jeho jmenovku

Je vidět, že pomocí Příkazového řádku můžeme spouštět velmi jednoduché, ale i složitější programy, které pracují ryze v textovém režimu. Mnohé příkazy se zadávají s cestou či jinými parametry. Doporučuji si vždy přečíst nápovědu pomocí /?, jak se daný příkaz používá a jaké má parametry.

Ještě dodatek ke zmíněným NET (pozor neplést s .NET) příkazy. Je to vlastně několik samostatných příkazů, které se zapisují pomocí net xxx. Většina z nich slouží ke správě služeb (net start, net stop, net pause, net continue), účtů a uživatelů (net accounts, net user) a další úlohy správy. Kompletní seznam příkazů NET získáme běžným zadáním nápovědy net /?, viz obrázek. Ke každému příkazu je pak dostupná samostatná nápověda,

Seznam NET příkazů

Seznam NET příkazů

Použití Příkazového řádku nám umožní využívat nejrůznější programy a jednoúčelové utility. Často je jejich užití rychlejší a efektivnější než použití grafického rozhraní. Neocenitelnou pomůckou je znalost příkazů pro případu stavu nouze v MS-DOS režimu. Samozřejmě jsme neuvedli všechny příkazy, resp. programy pro Příkazový řádek, které ve Windows jsou. Ale ty, které může i běžný či mírně pokročilý uživatel použít. Neuváděli jsme příkazy pro WMIC, práci s registry, některé pokročilé síťové nástroje, atd. S těmi se uživatel či správce seznámí dle individuální potřeby.

Rubrika: Návody, Ostatní, Tipy.

Jedna reakce

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

 1. Nejrychleji spustíme Příkazový řádek pomocí klávesové zkratky Win + R a napsat CMD + enter

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)