Skip to content


«
»

Úpravy a filtrace obrazu v programu XnView

Program XnView je prohlížeč a také editor fotografií, resp. obecně obrazových souborů. Podporuje více než 500 formátů souborů a jeho editor nabízí mnoho možností k úpravám obrazu. Nechybí ani mnohé pokročilé filtry, které nabízí a také možnost aplikovat vlastní filtr na obraz. Podívejme se, co vše XnView v této oblasti nabízí.

XnView není pouze žádný základní editor, ale nabízí mnoho možností filtrací obrazu. Nejprve trocha matematiky k pochopení. Bitmapový vektor je složen z pixelů, jejich počet udává rozlišení. Obraz je tedy maticí pixelů n a každý pixel je vyjádřen buď třemi hodnotami (vektorem) RGB, např. (32,100,75) či v případě obrazů ve škále šedi je pixel dán hodnotou jasu (šedostí), např. 175. Obrazy na monitoru je vždy v tzv. aditivním barevném prostoru RGB, tedy každý pixel je složen ze složky červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue) a vznikne zmíněný třísložkový vektor RGB, kterým je popsán pixel obrazu. Aditivní proto, že se míchá a (255, 255, 255) znamená bílou barvu a (0, 0, 0) černou, jedná se tedy o zastoupení podílu složek. 255 je maximální hodnota, i v případě intenzity jasu.

Každý pixel obrazu je vyjádřen jako RGB vektor

Každý pixel obrazu je vyjádřen jako RGB vektor

Každou úpravu obrazu, resp. filtr chápeme jako operaci nad touto maticí pixelů. Většinou se jedná o bodové operace, že měníme hodnoty všech pixelů dle nějakého vzorce. Tak například negativ obrazu vznikne takto: (255-R, 255-G, 255-B) či například zvýrazníme nějakou složku, např (R, 2xG, B). Obraz ve škále šedi je taktéž v RGB a platí R = G = B a proto pixel vyjádříme jedinou hodnotou místo vektoru.

Základní úpravy

 Mezi základní úpravy, které XnView nabízí, patří tyto:

 • úpravy barevných složek RGB
 • nastavení jasu, kontrastu a gamma-korekce
 • nastavení sytosti barev
 • negativ a převod do škály šedi, binární obraz (automatické prahování)
 • úprava úrovní (histogramu)
 • nastavení osvětlení a stínu
 • otáčení (rotace), úprava velikosti obrazu, narovnání obrazu (svislic)
 • filtry typu conbright, gammasat, solarizace, posterizace
 • redukce červených očí

Jen těchto základních úprav je poměrně mnoho. K mnohým z nich nabízí XnView živý náhled při nastavení.

Při úpravách se mění náhled v okně i celý obraz

Při úpravách se mění náhled v okně i celý obraz

Vidíme tak ihned účinek úpravy na obrázek, zobrazuje se náhled i aplikace úpravy na obraz. Podívejme se na úpravy v praxi – původní obraz, převod do škály šedi, binární obraz a negativ. Převod do škály šedi je realizován pomocí vzorce 0,299×R+0,587×G+0,114×B a vznikne tak vždy R = G = B a tedy pixel bude mít barvu vyjádřenou intenzitou šedi.

Základní úpravy obrazu v XnView

Základní úpravy obrazu v XnView

I tento obrázek vznikl v XnView přímo díky funkci skládání obrazů (panorama) a ukazuje aplikaci základních úprav. XnView toho ovšem nabízí mnohem více.

Pokročilé filtrace obrazu

Program nezůstává jen u základních úprav, ale nabízí také mnohé pokročilé filtry, které umožní obraz změnit „k nepoznání“. Mezi filtrace obrazu patří:

 • detekce hran, zaostření obrazu
 • redukce šumu
 • úpravy histogramu
 • nelineární filtrace
 • umělecké filtry (mozaika, čočka, efekt olejomalby, rozmačkání, víření, atd.)

S mnoha filtracemi se setkáme i v XnView a je také možné vytvořit si vlastní filtr pomocí matice. Podívejme se, jaké možnosti filtrů XnView nabízí (nabídka FiltrEfekty).

Nabídka filtrací v XnView

Nabídka filtrací v XnView

Opět je k dispozici náhled v okně i přímá aplikace filtru na obraz, většina z nich má přímý vliv na obraz samotný. Nechybí však ani například přidání stínu, který nedeformuje původní obrázek. Efekty, stejně jako základní úpravy, můžeme aplikovat na celý obraz či na jeho část. Je možný však pouze obdélníkový výběr. Podívejme se na uplatnění efektů na jednom obrázku. Vidíme efekt 3D rámečku, přidání šumu, mozaiky, čočky a efekt vodní hladiny. Možnosti jsou velmi pestré a efekty můžeme přidávat.

S efekty si můžeme vyhrát a aplikovat je na celý obraz či výřez

S efekty si můžeme vyhrát a aplikovat je na celý obraz či výřez

 Musíme si uvědomit, že výřez je pouza část matice z celého obrazu a filtr tak přistupuje k výběru úplně stejně jako pro celý obraz. Pokud nám nevyhovují nabízené filtry, můžeme aplikovat vlastní filtr pomocí konvoluční matice.

Vlastní filtrace

Filtrace jsou obecně realizovány pomocí tzv. konvoluce, což je operace, kdy posouváme po obraze určitou masku (malou matici) a tou se mění hodnoty pixelů. Obrázek převzat z online nápovědy aplikace GIMP).

Princip konvoluce

Princip konvoluce

V XnView můžeme snadno aplikovat na obraz vlastní filtr, který není v nabídce. Existuje spousta filtrů, které jsou popsané touto maticí, například pro detekci hran, ostření obrazu a mnohé další. V programu XnView můžeme používat pro vlastní filtry matice 3×3, 5×5 a 7×7, které jsou nejčastěji používané jako konvoluční. K tvorbě vlastního filtru se dostaneme přes nabídku Filtr a volba Uživatelský filtr. Například snadno provedeme filtr detekci hran pomocí horizontálního operátoru Prewitt popsaného maticí 3×3 takto:

Tvorba vlastní konvoluční masky filtru

Tvorba vlastní konvoluční masky filtru

Některé matice jsou zde již předvoleny, například filtrace emboss (vytlačení) či rozostření (blur). Výsledkem aplikace hranového filtru Prewitt je následující obrázek:

Výsledek filtru Prewitt k detekci hran v obraze

Výsledek filtru Prewitt k detekci hran v obraze

XnView toho umí mnohem více, například vkládání textu do obrázku, tvorbu obrázkových webových galerií, tvorbu prezentace či spořiče z obrázků, vložení vodoznaku do obrazu, dávkové úpravy, bezeztrátové JPEG transformace, čtení DICOM souborů, skládání obrázků a mnohem více. Následující obrázek ukazuje možnost vložení textu do obrázku a vodoznaku (italská vlajka).

Mezi další možnosti XnView patří například vložení průhledného vodoznaku či textu

Mezi další možnosti XnView patří například vložení průhledného vodoznaku či textu

Jak jsme zmínili v předchozím publikovaném článku o programu, umí toho mnoho a na program zdarma má skutečně zajímavé možnosti a není jen základním nástrojem pro prohlížení fotografií. Nabízí mnoho filtrů a možností úprav, z nichž mnohé nacházíme v komerčních programech.

Rubrika: Návody, Ostatní, Počítačové programy, Tipy.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)