Skip to content


«
»

Tipy pro Příkazový řádek, které možná ani neznáte

cmd

Přestože v operačním systému Windows používáme v drtivé většině grafické rozhraní, někdy jsou situace, kdy sáhneme po starém dobrém Příkazovém řádku. I ten umožní provádět mnoho operací a skrývá několik zajímavých funkcí, resp. programů, o který řada lidí ani neví. Navážeme na již publikovaný článek o příkazech v příkazovém řádku a podíváme se na další zajímavosti, které přináší. Všechny uvedené příkazy lze použít také v prostředí MS PowerShell, který je další generací pro Příkazový řádek.

Příkazový řádek je součástí od první verze Windows. Někteří jej znají z dob MS-DOS jako jediné prostředí na PC (Apple již měl GUI), jiní zase jej používají pro úlohy správy. Zejména v serverových verzích Windows je k dispozici plno utilit pro Příkazový řádek. I v současných verzích Windows jej stále najdeme a v řadě situací má svůj smysl. Podívejme se na některé zajímavé příkazy, které nabízí.

Navigace pomocí CD

Příkaz CD nastavuje cestu pro příkazy. Kromě běžného vypsání cesty, např. cd c:/unrar umí nastavit jednoduše cestu:

  • cd .. nastaví cestu o úroveň výše
  • cd  \ nastaví cestu na nejvyšší úroveň disku

Takto můžeme například snadno přecházet mezi úrovněmi. Pozor, je nutno použít \, tedy zpětné lomítko (backslash).

Příkazy dir a tree

Při práci se soubory a složkami v Příkazovém řádku se nevyhneme příkazu dir, který zobrazí obsah aktuální složky (tu můžeme změnit dle cd). Kromě tohoto příkazu je k dispozici také příkaz tree, který zobrazí obsah pomocí stromové struktury.

Zobrazení obsahu disku C pomocí příkazu dir

Zobrazení obsahu disku C pomocí příkazu dir

 Oproti tomu příkaz tree zobrazí stromovou strukturu graficky. Následující obrázek ukazuje výpis struktury složky System32.

Stromová struktura složek pomocí příkazu tree

Stromová struktura složek pomocí příkazu tree

Někdy se více hodí příkaz dir, ale tree má lepší znázornění a především zobrazuje i další úrovně struktury.

Ping, ipconfig a getmac

Pro Příkazový řádek existuje mnoho síťových utilit, některé z nich jsme popsali v předchozím zmíněném článku, včetně příkazů NET. Kromě zjištění dostupnosti hostitele a získání IP adresy počítače je také zajímavá možnost zjištění fyzické MAC adresy síťového zařízení příkazem getmac. Dalším příkazem je např. nslookup, který vypíše název a IP adresu volaného počítače. Tyto malé síťové programy jsou často velmi užitečné a jejich jednoduchost nabízí správcům okamžité výsledky. Kde jinde pracně hledat tyto informace, nejjednodušeji pomocí těchto příkazů.

Příkazy nslookup a getmac

Příkazy nslookup a getmac

 Tyto příkazy mají pro správce velký význam, umožní snadno detekovat problémy se sítí. Další možností je využití NET příkazů, například net use pro práci se sdílenými složkami, je zde však třeba uvést tzv. UNC cestu se syntaxí net use d:\\obchod umožní nasdílet složku obchod na disku D. Samozřejmě je-li složka sdílená a je-li sdílení povoleno. To vše sice můžeme nastavit v grafickém rozhraní, ale mnohdy je tato cesta rychlejší.

Výpis textového souboru v okně Příkazového řádku

Pomocí příkazu type je možné přímo do okna vypsat obsah textových souborů s příponami TXT, BAT, apod. Musí se jednat o ryze textové soubory bez formátování. Vhodné například ke kontrole BAT dávek, konfiguračních souborů či logů. Obrázek ukazuje výpis souboru basic.txt – je opět nutné použít zpětné lomítko pro cestu.

Vypsání obsahu textového souboru na zadané cestě

Vypsání obsahu textového souboru na zadané cestě

 U příkazu type je možno použít také filtr sort k řazení obsahu, často potřebujeme obsah nějak setřídit, což se hodí např. u logů či jednoslovných položek (seznamy slov pro slovník, atd.) Filtry v Příkazovém řádku používáme se znakem |, tedy např. |SORT.

Přesměrování vstupu a výstupu

Někdy potřebujeme provést operace, kdy je nutné například soubor poslat do jiného vstupního či výstupního zařízení. Windows k těmto účelům používá znaků < (přesměrování vstupu) a > (přesměrování výstupu). Málokdo již pamatuje v MS-DOS příkazy PRN k odeslání souboru na tiskárnu k vytištění, avšak to lze stále v Příkazovém řádku použít. Dejme tomu, že chceme vytisknout soubor basic.txt použitý v ukázce, pak zadáme:

  • type c:\unrar\basic.txt > PRN

Příkaz říká, aby zkopírovat soubor na tiskárnu.

Příkazový řádek obsahuje plno užitečných příkazů., pomocí kterých je možné rychle provádět určité operace. Týká se to zejména zmíněných síťových programů, které jsou velmi užitečné a používané v praxi. Mnohé úkony lze s příkazy provést rychleji a znalejší uživatelé stále používají Příkazový řádek, resp. PowerShell. PowerShell dává další důvod, proč textové rozhraní nezahodit.

Rubrika: Návody, Ostatní, Tipy.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)