Skip to content


«
»

Kreslení s Wordem

ikona Word

Textový editor Word již dávno není pouhý textový editor ke zpracovaní textu. V dokumentu mohou být různé tabulky, vzorce, obrázky, odkazy a další prvky. Verze 2010, respektive již 2007, posunula Word (a celý balík MS Office) o hodně dál, nikoli jen v GUI Ribbon, ale v grafice. Podívejme se na možnosti kreslení 2D a 3D objektů přímo ve Wordu, co vše nabízí kromě tradičních klipartů. Zmíníme také schémata SmartArt.

Podívejme se na úvodní obrázek, který stručně ukazuje, co vše se dá přímo ve Wordu nakreslit. Nejedná se o kliparty ani o externě vložené objekty, ale čistě vytvořené pomocí kreslení tvarů.

To vše se dá nakreslit přímo ve Wordu

To vše se dá nakreslit přímo ve Wordu

Všechny dostupné tvary, které je možno nakreslit, jsou dostupné na záložce Vložení v sekci Ilustrace.

Záložka Vložení a sekce Ilustrace pro vkládání tvarů

Záložka Vložení a sekce Ilustrace pro vkládání tvarů

Zde je také možno vkládat externí obrázky a kliparty. Klipartů je k dispozici celá řada a další lze stáhnout z webu Office Online. My se však budeme zabývat kreslením tvarů. Jak je vidět, nechybí ani tvary pro vývojové schémata. Na začátku začněme nakreslením jednoduchých 2D objektů, které posléze vystínujeme a přidáme některé efekty prostoru.

Základní nakreslené tvary

Základní nakreslené tvary

Jakmile tvary nakreslíme, Word automaticky přidá záložku Formát ze samostatné nabídky Nástroje kreslení.

Nástroje kreslení - záložka Formát

Nástroje kreslení - záložka Formát

Právě zde můžeme tvary upravovat – přidat barvy, stíny, prostorový efekt, atd. Vše si chce nejlépe vyzkušet prakticky, každá úprava je popsána v nabídkách. Taktéž můžeme měnit jejich velikost a rozměry stran pomocí myši. Do každého tvaru také můžeme vepsat libovolný text, který se formátuje stejně jako běžný text dokumentu (kliknutím na tvar sekundárním tlačítkem myši a volba Přidat text). Výsledkem můžem být např. následující obrázek:

Barevné stínované tvary s textem

Barevné stínované tvary s textem

Nyní se podívejme na prostorové objekty, které kreslení tvarů ve Wordu taktéž nabízí. Na těchto objektech si také ukážeme umisťování objektů v prostoru. Nyní nakreslíme jednoduchá tělesa – válec a krychli. Opět pomocí záložky Vložení – Ilustrace – Tvary.

Základní 3D tvary (objemová primitiva)

Základní 3D tvary (objemová primitiva)

Aplikujme pomocí zmíněné záložky Formát na tělesa stíny a barvy. Stínových efektů je nabízeno mnoho, každý z nich lze upravit vlastním odrazem. Zajímavou formou je také aplikace odrazů a materiálů (kov, záře, plast, atd.). Ve výsledky obdržíme například takováto tělesa:

Upravená tělesa s výplní, ohraničením a stínem.

Upravená tělesa s výplní, ohraničením a stínem.

Obrys tvaru nemusí tvořit jen plná čára, což je vidět u válce. U krychle zase vidíme, že stín může mít jinou barvu než těleso samotné. Ukažme si nyní potažení tělesa texturou a otáčení. Válec otočíme a aplikujeme na něj texturu korku. Textura je 2D vzorek, který nejčastěji imituje nějaký materiál, který se mapuje na 2D nebo 3D objekty.

Rotace válce a textura korku

Rotace válce a textura korku

Tvary lze libovolně otáčet. Pomocí myši vybereme kliknutím tvar a zobrazí se uchopovací body a zelený bod pro rotaci. Táhnutím měníme rotaci. Jak aplikovat texturu? Opět pomocí záložky Formát z nabídky Nástroje kreslení, která je aktivní při kreslení tvarů. Vybereme Výplň tvaru a následně Textura.

Nabídka textur

Nabídka textur

Vidíme, že nabízených textur je poměrně hodně. Taktéž kromě textury můžeme použít přechodovou výplň či vzorek (vzorky bývaly známé z pozadí plochy u starších verzí Windows).

Dále vymodelujeme sice 2D objekty, ale budeme pracovat v prostoru jako s popředím a pozadím, ukážeme si tak další možnosti. je velmi efektní, ukazuje možnost vložení obrázku do rámečku, který je v pozadí. Tedy, vložíme-li více tvarů, můžeme ovlivnit, které budou v popředí a které v pozadí. Opět pomocí záložky Formát pro kreslení tvarů, tentokráte v sekci Uspořádat.

Příklad uspořádaných objektů v popředí a pozadí (rámeček s modrou oblohou)

Příklad uspořádaných objektů v popředí a pozadí (rámeček s modrou oblohou)

Nový Word 2007 má však pro grafiku ještě jeden tahák, grafické objekty SmartArt, sloužící k vyjádření různých procesů, schémat, relací a diagramů. Na ukázku tři objekty SmartArt, text doplníme dle potřeby. Na SmartArt taktéž můžeme použít stíny a 3D efekty. Tyto objekty se vkládají taktéž ze záložky Vložení, tentokrát však zvolíme místo tlačítka Tvary tlačítko SmartArt. Otevře se následující dialog, kde jsou všechny typy SmartArt přehledně rozděleny dle použití.

Kategorie SmartArt

Kategorie SmartArt

I tyto SmartArt ilustrace můžeme následně upravovat shodně jako vložené tvary, tedy měnit barvu, stín, ohraničení a samozřejmě je popisovat. Jsou více než tvar, mají logické úrovně, které je možno zaměnit a uspořádat. Podívejme se na příklad SmartArt v praxi v příkladě znázornění postupu prahování obrazu :

 

Příklad užití SmartArt pro proces prahování obrazu

Příklad užití SmartArt pro proces prahování obrazu

Využití SmartArt je samozřejmě daleko širší k různým rozhodovacím diagramů, znázornění relací, množinových celků, apod.

Cílem článku bylo ukázat, že i samotný textový editor Microsoft Word má pokročilé nástroje pro kreslení. Hodí se zejména na tvorbu jednodušší grafiky, grafiky pro web či schémata a vizuální grafiku. Není nutno spoustu věcí řešit v grafickém editoru, ale spoustu toho lze zvládnout přímo ve Wordu. Pro jednodušší kresby a schémata je zcela použitelný. Od verze 2007 je právě těchto kreslících možností daleko více, Word (a celý Office) již není omezen na 256 barev a kresbám můžete dodat stíny, barvy, přechody, textury a prostorové efekty. K tomu všemu přidává také objekty SmartArt, které se využijí k tvorbě znázornění vztahů, postupů, diagramů, apod. Word také obsahuje ve své výbavě tvary pro vývojové diagramy.

Rubrika: Návody, Počítačové programy, Tipy.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)