Skip to content


«
»

Sledování využití, výkonu a chyb operačního systému Windows

Sledujeme výkon a spolehlivost Windows
Již od Windows 2000 můžeme pomocí Správce úloh sledovat aktuální vytížení procesoru a RAM pomocí přehledného grafu, včetně dalších informací o paměti. V novějších verzích Windows (od Windows Vista) máme však k dispozici další, mnohem propracovanější nástroje. Jsou to Sledování spolehlivosti a výkonu, Prohlížeč událostí a souhrnný nástroj Informace a nástroje související s výkonem. Jsou součástí Windows a nabízí velmi robustní možnosti sledování výkonu a stability systému a jednotlivých aplikací.

Zmíněný Správce úloh nječastěji použijeme v případě klasického „zamrznutí aplikace“ k jejímu ukončení. Již néně uživatelů si přepne na záložku Výkon, kde je možné pomocí grafu sledovat aktuální vytížení procesoru (CPU) a paměti RAM. Navíc zobrazuje informace o tzv. cache paměti. Navíc tlačítko Sledování prostředků otevře stejnojmenný program, kde je možné detailně sledovat využití také sítě a disku spolu s dalšími informacemi o paměti, volném místu, atd. Správce úloh se stal velmi dobrým nástrojem, nejen k ukončení zamrznuté aplikace či procesu.

Správce úloh s grafy využití procesoru a RAM

Správce úloh s grafy využití procesoru a RAM

Jak jsme naznačili, Správce úloh přímo navádí k dalšímu programu Sledování prostředků (dříve nazývaný Měřič prostředků). Zde nalezneme podrobné informace o využití CPU, RAM, disku a sítě. A to včetně podrobného výpisu, které procesy a služby spotřebovávají kolik paměti a disku a je také monitorována aktivita čtení a zápisu.

Sledování prostředků a jejich využití

Sledování prostředků a jejich využití

Dalším nástrojem, který si představíme, je Sledování spolehlivosti a výkonu. V podstatě se jedná o konzolu MMC s příslušným snap-in modulem. To nás však nemusí nijak v tuto chvíli zajímat. Po spuštění programu uvidíme prakticky totéž co u Sledování prostředků na předchozím obrázku. Zásadní rozdíl je však v levém podokně, ve kterém můžeme zvolit kategorii Sledování výkonu a Sledování spolehlivosti (odtud název programu). Sledování výkonu je v podstatě dalším rozšířením předchozího. Umí navíc sledovat mnoho dalších parametrů, například činnost protokolu IP, sledování mezipaměti, .NET Memory Cache, terminálová služba, UDP protokol a mnoho dalších čítačů. Tento nástroj je určen zejména pro zkušené uživatele. Běžným uživatelům postačí předchozí Sledování prostředků.

Mnohem zajímavější i pro běžného uživatele je Sledování výkonu, tedy když v levém podokně vybereme tuto kategorii. Uvidíme podobný obrázek tomu následujícímu:

Sledování spolehlivosti systému

Sledování spolehlivosti systému

Rozhraní je rozděleno na 2 části. V horní uvidíte přehledný graf tzv. indexu spolehlivosti, který ukazuje chyby a události v systému za posledních několik dní. V dolní části, po vybrání dne v grafu či z nabídky vpravo nahoře je možno se podívat na detailní výpis chyb na zvolený den. Pomocí tohoto nástroje tak můžeme sledovat celkovou chybovost systému, výskyt např. pravidelných chyb a odhalit, které programy způsobují chyby a jaké. Jedná se o celkový přehled. Obecně nástroj Sledování spolehlivosti a výkonu je dobrým vodítkem pro sledování celkového výkonu systému včetně detailních čítačů.

Na tuto aplikaci navazuje Prohlížeč událostí. Je v podstatě rozšířením předchozího sledování spolehlivosti. Zaznamenává detailně do protokolu každou událost (obecně ne jen chybu), která se stala v systému či konkrétní aplikaci. Je jakýmsi zevrubným přehledem toho, co se v našem systému děje. Obsahuje události úspěšné, chyby a informace. Opět se jedná o konzolu MMC. V levém podokně rozbalíme kategorie Protokoly systému Windows či Protokoly aplikací a služeb. Máme tak možnost sledovat události celého systému či pouze zvolené aplikace, napři. Internet Explorer, MS Office, PowerShell či hardwarové události. Mezi nejzajímavější patří kategorie Aplikace ve větvi Protokoly systému Windows. Zde uvidíme výpis všech událostí všech aplikací, které něco provedly, jak již jsme podoktli, nemusí se jednat pouze o chybu, jak je ostatně vidět z obrázku. Události lze řadit dle času, typu, názvu. Po vybrání události se zobrazí detailní popis události.

Prohlížeč událostí

Prohlížeč událostí

Zkušenější uživatel tak uvidí co konkrétně chybu způsobuje, jaký soubor či například hodnotu v registru. Běžný uživatel i tak bude mít přehled o celkovém dění v systému, zda se opakují chyby a má k dispozici podrobnou historii všech událostí systému a aplikací. V pravém podokně jsou k dispozici příkazy pro protokol a také uložení dat události, jejich export či možnost nastavení filtru výpisu. Prohlížeč události je velmi užitečný nástroj k zevrubnému sledování, co se v systému děje.

Posledním nástrojem, který je spíše rozcestníkem, je Informace a nástroje související s výkonem. Po spuštění uvidíte hlavní část – tzv. Index uživatelských zkušeností. Toto číslo nemá žádnou významnou hodnotu a nijak nemusí souviset s výkonem ani spolehlivostí. Je to spíše marketingový tah. Číslo zjednodušeně vyjadřuje výkon v poměru s se současně existujícím hardwarem na trhu. Takové číslo není nikterak podstatné.

Informace a nástroje související s výkonem

Informace a nástroje související s výkonem

V levé části okna vidíme odkazy na další pomůcky systému Windows jako je Vyčištění disku, úpravy vzhledu ke zvýšení výkonu, možnost nastavit indexování souborů (pro rychlé hledání), nastavní napájení (ke snížení spotřeby a optimalizace chodu na baterii) a spravovat programy po spuštění Windows. Poslední možnost Rozšířené nástroje uživatele navede na předchozí představené programy, dále pak na možnost defragmentace disku a vygenerování souhrnné zprávy o výkonu.

Smyslem článku bylo ukázat, že v systému Windows jsou k dispozici velmi robustní nástroje ke sledování výkonu a spolehlivosti systému a aplikací. Uživatel tak dostává balík programů, se kterým může monitorovat činnost prostředků, sledovat chyby systému, všechny události, zaznamenávat pravidelnost výskytu událostí a vůbec dostane celkový přehled o stavu systému. Samozřejmě tyto nástroje souvisí s dalšími diagnostickými programy jako např. Systémové informace či Diagnostika paměti.

Rubrika: Návody.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)