Skip to content


«
»

K čemu slouží registr ve Windows a jak jej upravovat

Regedit

Registr je přítomen v systému Windows již verze Windows 95 a přesto o něm většina běžných uživatelů ani neví. Tento článek se snaží přiblížit, k čemu tato součást systému je a jaký má význam pro celý OS. Nebudeme se zabývat technickými detaily, spíše se podíváme na strukturu registru, seznámíme se s nástrojem Editor registru a zmíníme jak se o registr starat. Registr nahradil konfigurační soubory aplikací z Windows 3.x a nabízí mnohé další. Nunto však poznamenat, že registr je klíčová databáze pro celý OS a neopatrné a neodborné změny mohou zcela narušit chod programů či celého operačního systému!

Registr je vlastně obrovskou databází hardwaru, softwaru, správy uživatelů a veškerého nastavení systému a jednotlivých aplikací. Najdeme zde například asociace souborů k programům, nastavení jednotlivých instalovaných aplikací, nastavení hardwaru, konfigurace místního počítače, jednotlivých součástí systému, atd. Kdysi dávno, v dobách 16-bitových Windows 3.x programy používaly tzv. INI soubory, které byly de facto textovými soubory se speciálním zápisem nastavení programu. Od Windows 95 existuje právě registr, který toto vše umožní spravovat pohromadě.

Trochu odborněji řečeno, registr je hierarchická databáze konfigurace hardwaru a softwaru tvořena jednotlivými klíči a jejich hodnotami. Funguje jako centrální úložiště konfiguračních informací o hardwaru, OS a softwaru v počítači. Lépe vše uvidíme, pokud se na registr podíváme prakticky pomocí programu Editor registru:

Kořenové klíče registru

Jelikož je operace s registrem riskantní, není program přímo v nabídce Start. Spustíme jej:

  • ve Windows XP a starších verzích: Start – Spustit – regedit a stiskneme OK
  • od Windows Vista stačí do vyhledávacího pole v nabídce Start postupně psát Edit a program bude ihned nalezen ke spuštění (samozřejmě je možné použít i vnitřní název programu regedit)

Po spuštění uvidíme okno jako na obrázku výše, vzhled programu se prakticky nezměnil od Windows 2000. V levém podokně vidíme 5 základních, tzv. kořenových klíčů registru, každý z nich začíná HKEY. Tedy, registr je tvořen klíči a jeho hodnotami a má stromovou strukturu. Laicky řečeno, je to podobné jako struktura složek a souborů – klíče jsou složky a hodnoty jsou soubory ve složce. Taktéž stejně jako u cesty k souboru, mluvíme o cestách v registru. Podívejme se na příklad rozvinutého klíče s hodnotami a určíme jeho cestu:

Příklad rozvinutého stromu s klíči registru a jeho hodnotami

Na obrázku vidíme klíč InstallPath a jeho hodnotu (zde konkrétní cesty k instalačnímu souboru programu Adobe Reader). Cesta k tomuto klíči je HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Adobe/Acrobat Reader/10.0/InstallPath. Tedy po chvilce uživateli dojde, že se jedná o konfiguraci programu Adobe Reader v místním počítači. Mnohdy se právě dá z cesty uhodnout, co jednotlivý klíč obsahuje či aspoň kam patří. Hodnoty klíčů mohou nabývat 4 různých typů – hodnoty textové (zde v příkladu cesty), binární (logické hodnoty výrokové logiky 0/1, tedy ano/ne), číselné (běžná číselná hodnota v desítkové soustavě) a hexadecimální (pro operace s pamětí či např. vyjádřením barev užívaného pro HMTL). Vraťme se zpátky k prvnímu obrázku a vysvětleme si stručně význam 5 základních kořenových klíčů a jejich zkratek běžně užívaných:

  • HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR)- globální nastavení programů, asociací souborů, OLE propojení
  • HKEY_CURRENT_USER (HKCU)- popisuje uživatele, který je přihlášen, jeho konfiguraci prostředí, systému a přístupu k hardwaru
  • HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)- veškerá konfigurace programů, systému, softwaru pro místní počítač
  • HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCR)- zde je hardwarová konfigurace načtená při zavedení OS (převzato z klíče v HKLM/SYSTEM)
  • HKEY_USERS (HKU) – data o všech uživatelích, kteří jsou nastaveni v systému, obecná konfigurace prostředí a podklíče každého uživatele s osobním, tedy uživatelské profily

Podívejme se jiný příklad rozvinutého klíče s hodnotami. V pravém podokně můžete upravovat vlastní hodnoty. Zde však velké upozornění – neznáte-li přesný význam a dopad úpravy, raději nic neměňte! Registr je klíčovou databází pro celý systém a chybná změna se těžko vrací a hrozí i poškození samotného hardwaru. Některé změny jsou však zcela neškodné, ale uživatel musí vědět, co přesně dělá. Následující obrázek ukazuje neškodnou změnu barev a rozměrů prvků v grafickém rozhraní systému.

Nastavení prostředí Windows pomocí klíče WindowsMetrics

Ano, tyto parametry lze přece možné pohodlně nastavit pomocí Ovládacích panelů (i klíč se jmenuje ControlPanel). Ale některé věci se skutečně přímo v systému nastavit nedají, jsou „ukryty“ právě v registru. Proto také existují tzv. tweak programy, které pohodlně umožní nastavit parametry v systému, které uživatel jinak nenastaví. Tyto programy nedělají nic jiného, než mění příslušné hodnoty v registru. Na Internetu lze nalézt spoustu „triků“, které například zlepší chod systému, vypnou určitou vlastnost či jinak změní něco v systému, co jinak nelze. Mezi tyto příklady patří např. nastavení bublinového spořiče ve Windows Vista – běžně nemůžeme nastavit kovový vzhled bublin, pomocí drobné úpravy registru toto jde pomocí změny klíče hodnoty HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Screensavers\Bubbles a pomocí změny binární hodnoty MaterialGlass je možno zvolit mezi sklem a kovem a také vypnout/zapnout stín pod bublinami.

Často se například potřebujeme zbavit otravných programů při startu systému, které nevidíme ani v nabídce Start, ani např. pomocí msconfig. Jsou „ukryté hluboko“ v registru v klíči Run v kořenovém klíči HKLM (všimněme si výpisu cesty ve stavovém řádku dole):

Automaticky spouštěné programy při startu Windows v klíči Run

Tímto bychom pomalu mohli ukončit povídání o registru. Nastínili jsme, k čemu je důležitý, co vše obsahuje a že není radno měnit hodnoty bez znalosti jejich významu. Práce s registrem je poměrně riskantní, chybný zásah může způsobit selhání celého OS či hardwaru. Ještě poznamenejme pár posledních poznámek. Zvídavý uživstel se bude ptát, kde že je ten celý registr uložený? Není to nic jiného, než speciální soubor s příponou REG, který je „pečlivě schovaný“ jako skrytý a systémový soubor, ty neuvidíte při výchozím nastavení v Průzkumníku. Pokročilý uživatel bude vědět co tyto soubory znamenají a zobrazí si je například v jiném správci souborů. Dodejme však dvě věci, které umí Editor registru. Jedná se o export a import registru. Export spočívá v tom, že si můžeme zálohovat celý registr či vybranou větev klíčů do REG souboru. Import naopak tuto zálohu dokáže nahrát do registru. To je velmi užitečné, můžeme také importovat jiné REG soubory za účelem nastavení nějaké aplikace či funkce systému. Záloha registru se provede standardním uložením souboru (z nabídky Soubor – Exportovat/Importovat):

Záloha registru pomocí exportu REG souboru a jeho uložení

Běžnému uživateli však rozhodně nedoporučuji něco v registru měnit, mazat či přejmenovávat, pokud přesně neví (např. podle návodu), k čemu daný klíč či hodnota slouží. Ještě připomeňme, že v případě 64-bitových verzích Windowd existují samostatně 32 a 64-bitové klíče a patří do jiných větví registru.

Úplně poslední poznámka patří údržbě registru. Při instalaci, odinstalaci programů, změnách v systému, asociací, atd. dochází v registru ke změnám, které mnohdy nejsou správně aktualizovány. Např. odinstalace programu sice odstraní program z disku, ale už nesmaže klíče s nastavením v registru. To se pak hromadí, registr „bobtná“ a je v něm hodně nepotřebných či prázdných údajů. Editor registru nenabízí žádnou údržbu, na to je třeba využít některý z nástrojů třetích stran, kterých je na Internetu mnoho, mezi známé a prověřené patří např. Glary Utilities,Wise Registry Cleaner a další. Obvykle stačí jednoduše stisknout tlačítka prohledá se celý registr, uživatel může vytvořit zálohu a poté nalezené „smetí“ smazat.

Rubrika: Představení.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)