Skip to content


«
»

Jak na vytvoření instalátoru pro C# programy ve Visual C# Express

setup

Programujeme-li aplikaci v C# s grafickým rozhraním, tedy WinForms aplikaci, budeme často chtít vytvořit instalátor programu, aby si jej uživatel mohl snadno nainstalovat. Ve vývojovém prostředí Visual C# Express toho dosáhneme poměrně snadno. K praktickému návrhu WinForms aplikací se můžete podívat do předchozího vydaného článku nebo si například stáhnout offline aplikaci k výuce C#. Tudíž nyní předpokládáme, že máme vytvořenou nějakou aplikaci WinForms a zkompilovanou do EXE souboru. Zcela stejný postup platí pro konzolové aplikace.

Mějme například nějakou jednoduchou aplikaci v C#, která odesílá nějaké údaje do interního informačního systému. Chceme jednoduše tuto aplikaci distribuovat po firmě a také uživatelům na jejich počítače. Potřebujeme tedy vytvořit instalátor, pomocí něhož se aplikace nainstaluje. Ve Visual C# Express to jde poměrně snadno.

Jednoduchá WinForms aplikace, ke které chceme instalátor

Jednoduchá WinForms aplikace, ke které chceme instalátor

Samozřejmě můžeme mít daleko složitější aplikaci. Nyní přistoupíme k samotnému vytvoření instalátoru. V podstatě se instalátor vytvoří sám, zadáme pouze několik údajů.

Ještě než začneme, měli bychom správně nastavit verzi .NET Framework. Může se totiž stát, že pokud máme aplikaci využívající sice pouze prvky .NET 2.0, ale nastaveno máme .NET 4.0, pak by aplikace nemusela fungovat uživatelům, kteří nemají .NET 4.0 instalovaný. V prostředí Visual C# Expres zvolme z nabídky Project položku Properties a otevřou se vlastnosti projektu, tedy aplikace.

Nabídka Project nám umožní spravovat aplikaci a její nastavení

Nabídka Project nám umožní spravovat aplikaci a její nastavení

Právě zde můžeme nastavit nejen verzi .NET, pro kterou bude aplikace určena, ale spoustu dalších vlastností a také přejít rovnou k publikování. Pozor na nastavení verze .NET, musíme si být jisti, že aplikace používá prvky pouze nižších verzí! Nastavíme tedy verzi .NET dle potřeby. Před změnou verze budeme varování hláškou, zda skutečně chceme verzi .NET změnit.

Změna verze .NET pro aplikace může být užitečná i riskantní

Změna verze .NET pro aplikace může být užitečná i riskantní

Pokud je vše nastaveno, můžeme přejít k vlastní tvorbě instalátoru a to ve stejném okně na poslední záložce Publish. Zde je možné nastavit přesně verzi programu.

Snadné nastavení verze programu

Snadné nastavení verze programu

Lze zde snadno nastavit verzi (major) i subverzi (minor) i build programu. Zajímavá je také volba Automatically increment revision with each publish, která zajistí automatické povýšení seubverze při novém publikování programu. Tím si usnadníme automatickou změnu verze, když vytvoříme vylepšení programu. Ještě nastavíme požadavky, součásti, které se budou instalovat automaticky, pokud instalátor zjistí, že daná součást není v počítači. Tím ulehčíme uživateli práci, nebude muset nic řešit a požadované součásti se nainstalují v rámci instalace. Jen pozor na to, aby dotyčný měl Internet, aby se součást mohla stáhnout!

Zajištění automatické instalace součástí nutných pro běh programu

Zajištění automatické instalace součástí nutných pro běh programu

Nyní k samotnému instalátoru stiskneme Publish Wizard…Spustí se průvodce vytvořením instalace programu a dává na výběr 4 umístění instalátoru:

 •  běžná souborová cesta
 • síťová instalace na disku
 • FTP server
 • web

  Možnosti průvodce vytvořením instalace nabízí 4 umístění

  Možnosti průvodce vytvořením instalace nabízí 4 umístění

Asi nejběžnější bude klasické umístění někde v adresářová struktuře, tu můžeme snadno vybrat pomocí tlačítka Browse, případně síťový disk, FTP server či URL adresu ke stažení

Volba cesty k instalátoru či jiný zdroj

Volba cesty k instalátoru či jiný zdroj

Předpokládejme běžnou cestu. V dalším kroku se průvodce zeptá, jak bude aplikace instalována:

 • z webu (URL adresa)
 • z UNC umístění v síti
 • na CD či DVD disku

Ponecháme základní volbu CD či DVD. Poté se již pouze zeptá na možnost vyhledávání aktualizací. A je hotovo, instalátor se nakopíroval do námi zadané cesty, kterou jsme zvolili (v našem příkladu C:\Unrar). Zde se nachází soubor setup.exe ke spuštění instalace programu. Po spuštění již následuje běžná instalace programu, na kterou jsme všichni zvyklí. Jelikož jsme zvolili jako nutnou součást (Prerequisties) SQL Server 2005, budeme upozorněni na jeho stažení v rámci instalace.

Upozornění na instalaci nutných součástí k programu

Upozornění na instalaci nutných součástí k programu

Po přijetí (Accept) této skutečnosti započne stažení a instalaci součástí. To může trvat několik minut dle rychlosti připojení k Internetu. Po instalaci nalezneme program jako běžný program v Ovládácích panelech s možností jeho odinstalace. A rovněž se umístí do nabídky Start.

Program je uveden v seznamu instalovaných programů

Program je uveden v seznamu instalovaných programů

Vytvoření instalátoru je ve Visual C# Express snadné a je otázkou několika kroků. Můžeme tak snadno vytvořit aplikaci, kterou budeme chtít instalovat na jiných počítačích, včetně možnosti automatické instalace součástí, nejen .NET Frameworku. Máme také možnost nastavit verzi programu a možnost instalaci ze síťového disku či webu. Jednoduše tak vytvoříme běžný instalátor námi vytvořené WinForms aplikace. Stejný postup platí v případě konzolové aplikace, jejímž prostředím je Příkazový řádek.

Rubrika: Návody, Ostatní, Tipy.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)