Skip to content


«
»

Profesionální DTP nástroj zdarma má jméno Scribus

Scribus

Pokud potřebujete vytvářet skutečně profesionální tiskoviny a textový editor typu Writer či Word neuspokojí Vaše potřeby, pak je tu Scribus. Je v češtině a nemusíte za něj vůbec platit a je open-source. To je profesionální DTP (Desktop Publishing) nástroj k publikování, který se svými kvalitami rozhodně nemusí stydět před komerčními produkty za několik tisíc korun. Scribus je robustní multiplatformní DTP nástroj, který uspokojí i náročné požadavky. Se Scribusem nebudete mít problém se sazbou knih, časopisů a jiných tiskovin. Vše je vektorové a nabízí export do PDF, EPS i SVG. Je dostupný pro Windows, Linux, MacOS i několik dalších platforem.

Vzhledem k rozsáhlým možnostem Scribusu není cílem článku jej popsat, nýbrž nastínit, že se jedná skutečně o kvalitní robustní DTP nástroj pro sazbu. Možností i funkcí je nepřeberné množství. Ti, kteří s DTP nemají žádné zkušenosti, se možná na začátku ztratí, ale po čase proniknou do možností programu. Jedná se o tzv. zlomový DTP program.

Prvně je ještě nutno připomenout, že Scribus je DTP nástroj a nelze jej zaměnit za program pro TEX sazbu. LATEX (TEX) se uplatní zejména pro formální práce, jako technické dokumentace, skripta, učebnice a obecně práce, kde se vyskytuje mnoho složitých matematických formulací. Naopak Scribus se využije pro tisk nejrůznějších tiskovin v barvách se složitým formátováním, překryvy a mnoha objekty s průhledností. Například knihy, časopisy, brožury, katalogy a mnoho dalších tiskoviny, jako například vizitky. Scribus je propracovanější verze například programu Publisher z MS Office.

Základem Scribusu je stránka, na kterou se vše umisťuje jako objekt. Tedy i text. Narozdíl od textového editoru nelze začít na stránku jen tak psát. Text a vše ostatní se musí vložit. Při tvorbě nového dokumentu máme také na výběr z mnoha různých šablon pro konkrétní typy tiskovin.

Základem tvorby je stránka, na niž se vše umisťuje, včetně textu

Základem tvorby je stránka, na niž se vše umisťuje, včetně textu

Při založení nového dokumentu máme několik možností, jako nastavení rozložení dokumentu a můžeme také vytvořit tiskovinu ze šablony pro různé typy.

Nastavení nového dokumentu a šablony tiskovin

Nastavení nového dokumentu a šablony tiskovin

Příklad využití šablon, například pro knihu

Příklad využití šablon, například pro knihu

Při tvorbě tedy umisťujeme jednotlivé prvky na stránky. Samozřejmá je podpora vrstev, průhlednosti a dalších grafických vlastností pro návrh. Zobrazit můžeme také mřížku na stránce pro přesnější umisťování.

Vizuální DTP návrh včetně průhlednosti a vrstev

Vizuální DTP návrh včetně průhlednosti a vrstev

Možností je skutečně mnoho, u vložených tvarů je možné měnit i geometrii a jednotlivé body. Pro sazbu tiskovin rovněž Scribus podporuje vkládání čárových kodů (vše variant) a QR kódů. Jedotlivé prvky jednoduše vkládáme z nabídky.

Vkládání objektů na stránku

Vkládání objektů na stránku

Například obrázkový rámec umožní vložit pole s obrázkem. Obrázek však musí být vektorový, podporovaných formátů je mnoho (SVG, ODG, PS,…). Scribus nabízí skutečně mnoho funkcí.

Export do PDF a dalších formátů

Jakmile máme návrh hotový, přichází na řadu tisk a export. Scribus nabítí export do PDF, EPS (PostScript) a SVG. V prostředí Scribusu si můžeme přepnout do náhledového režimu, který ukazuje, jak bude vypadat exportovaný dokument. Tedy bez mřížky, okrajů, atd. Dokonce jsou k dispozici i režimy pro barvoslepé. Patrně nejčastější používaný bude export do PDF jakožto univerzálně čitelný formát skrz platformami. Před exportem do PDF nabízí Scribus opravdu mnoho nastavení a také předtiskovou kontrolu, která odhalí případné chyby po exportu.

Předtisková kontrola a možnosti exportu do PDF

Předtisková kontrola a možnosti exportu do PDF

Před exportem lze nastavit mnoho parametrů, jako vkládání písem, rozlišení obrázků, typ vazby, komprese obrázků a mnoho dalšího včetně zabezpečení PDF dokumentu. Je tak možno dosáhnout optimálního výsledku výstupu.

Úpravy textu a jiných objektů

Jak již bylo řečeno, základním prvkem je pole, ve kterém se objekt (obrázek, text, tabulka,…) nachází. Možnosti úprav objektů jsou rozsáhlé a skýtají základní i pokročilejší úpravy. Například pro text má Scribus jakýsi samostatný textový editor, v němž se text formátuje a poté je podoba přenesena na stránku. V tom se liší filozofie textového editoru a DTP. V editoru lze vkládat i speciální znaky.

K editaci textů a formátování má Scribus samostatný editor

K editaci textů a formátování má Scribus samostatný editor

Při psaní delších textů je lepší text napsat v tomto editoru a poté ho včlenit na stránku do polí. Bohaté možnosti Scribus nabízí také pro úpravy netextových součástí, tedy různé grafiky. Nabízí se úpravy barev, průhlednosti, směšování barev, obrysů i geometrie objektů.

Možnosti úprav objektů

Možnosti úprav objektů

Je k dispozici několik variant směšování barev podle použitého barevného modelu (RGB, CMY, CMYK, HLS, atd.). Připomeňme, že vše je vektorové, takže ani při zvětšní nejsou vidět pixely. Scribus rovněž pochopitelně podporuje vrstvy, takže objekty se mohou různě překrývat s různou průhledností a hladinami.

I po zvětšení je vše hladké díky vektorům, každý objekt lze libovolně měnit

I po zvětšení je vše hladké díky vektorům, každý objekt lze libovolně měnit

U objektů lze rovněž měnit geometrii díky editaci uzlů, ze kterých jsou vektorové objekty složeny.

Skripty, správa barev, typografie a další možnosti

Scribus skýtá mnoho dalších funkcí a nastavení. Jednou z funkcí je podpora skriptů Pythonu, díky kterým můžete například importovat bitmapové obrázky, vygenerovat barvy včetně RGB a CMYK kódu nebo třeba ukázky dostupných písem jak budou vypadat při tisku. Zejména možnost importu bitmapové grafiky je užitečná, snadno tak vložíte například fotografie. Kromě již předinstalovaných skriptů je možné použít i vlastní (soubory s příponou .py). Například u vložených bitmap je možné použít další efekty obrazu (zaostření, blur, úprava křivek, atd.).

Podívejme se krátce na nastavení Scribusu. Jen popis všech možností nastavení by několikrát přesáhlo tento článek. Scribus disponuje mnoha nastaveními, například typografie, písem, barevných profilů a jejich kalibrace, PDF exportu a předtiskové kontroly, meta tagů dokumentu a mnoho dalšího. I z toho je vidět, že je Scribus pokročilým programem.

Nastavení je opravdu mnoho, nechybí např. nastavení typografie

Nastavení je opravdu mnoho, nechybí např. nastavení typografie

Tak je možno e Scribusu si nastavit takřka vše, co můžete potřebovat v praxi.

Závěrem

Scribus je robustní DTP nástroj, který nezklame ani profesionální uživatele. Může se vyrovnat komerčním produktům, přestože je zcela zdarma a open-source. Mezi DTP nástroji je Scribus opravdu kvalitním řešením. Potěší kompletní česká lokalizace programu a dostupnost pro různé platformy. Nabízí mnoho funkcí, propracovaný export do PDF a dalších formátů, možností rozšíření pomocí skriptů, bohaté možnost nastavení typografie, písem, barevných profilů a mnoho dalšího. Menší nevýhodou je například absence panelů při otevření více souborů. Scribus Vám umožní vytvořit jakoukoli tiskovinu, od vizitky, přes časopis až například po knihu či letáky. Pro další možnosti můžeme spolu se Scribusem používat například Inkscape či program Pinta pro tvorbu vektorové a bitmapové grafiky. Oba jsou stejně jako Scribus k dispozici zcela zdarma a rovněž velmi propracované.

Není možné v tomto článku Scribus zevrubně popsat, všechny jeho možnosti. Cílem bylo představit Scribus jako schopný open-source DTP zlomový program, který si nezadá s placenými komerčními aplikacemi typu QuarkPress nebo Adobe InDesign.

Rubrika: Počítačové programy, Představení, Tipy. Tagy: , .

Jedna reakce

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

  1. Slavomir říká

    Scribus je supr, má ale jednu chybu – je pomalý. :-(

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)