Skip to content


«
»

Online LaTeX editor writeLaTeX se sdílením, nahráváním souborů, šablon i verzováním

writelatex

Online editor writeLaTeX je plně použitelný TeX systém pro publikace odborných publikací bez nutnosti cokoli instalovat. Disponuje automatickým generováním PDF, sdílením ke spolupráci, správu verzí či online publikování a ukládání vlastních projektů. Nechybí profesionální publikační šablony. Některé funkce pouze po přihlášení. Jedinou nevýhodou je nutnost se vyznat v TeX kódu, téměř vše je nutné napsat, není to stylem například vizuálního editoru LyX.

Nejrůznější vědecké monografie, diplomové práce či další profesionální publikace zejména v technických oborech jsou publikovány především v LaTeX formátu, jenž přináší oproti textovým editorům profesionální sazbu a dodržování typografických norem. Nepleťme si však LaTeX s DTP nástroji, ty mají zastoupení ve grafických tiskovinách. Pomocí writeLaTeX máte k dispozici výkonný LaTeX editor kdekoli jste připojeni k Internetu. S alespoň základní znalostí angličtiny se v editoru snadno zorientujete. Nutnost je však znalost kódu či vědět kam co a jak vložit, vizuální formátování editor téměř nepodporuje krom základních funkcí (odrážky, tučné, atd.).

K využití většiny potřebných funkcí se stačí pouze registrovat. Avšak i zcela bez registrace můžete tvořit dokumenty, sdílet je a generovat PDF, jen nemáte svůj účet se svými projekty a další nastavení.

Začínáme s writeLaTex tvořit dokument

Na úvodní stránce stačí stisknout tlačítko Create a new paper a dostanete se do prostředí editoru rozděleného na 2 poloviny – vlevo LaTeX zdrojový kód a vpravo automatický náhled výsledného PDF souboru. Už jen to je velmi pohodlné. Náhled se může generovat automaticky po každé úpravě či lze zvolit manuální generování náhledu tlačítkem Auto nad náhledem.

Základní prostředí writeLaTeX s výchozí šablonou

Základní prostředí writeLaTeX s výchozí šablonou

Lze posouvat šířku podoken dle potřeby.

Funkce a nástroje

Nyní se podívejme na nástroje a funkce dostupné v panelech nástrojů.

Nabídka a panel nástrojů

Nabídka a panel nástrojů

Horní tmavá lišta tvoří hlavní nabídka editoru:

 • Project (správa projektů a dokumentů uživatele), jen po přihlášení
 • Versions (verze), jen po přihlášení
 • Share (snadné sdílení dokumentu odkazem či na sociálních sítích), i bez přihlášení
 • PDF (publikování výsledného PDF souboru a jeho stažení), bez příhlášení
 • Publish (publikování ve vybraných online publikacích), u nás takřka bez využití
 • nápověda, nastavení a správa účtu (vpravo)

Spodní panel (světlý) je panelem nástrojů pro samotný editor (vlevo) a přepínání automatického/manuálního generování PDF (vpravo). Panel nástrojů nabízí základní možnosti formátování textu (tučné, kurzíva, vkládání matematických vzorců, poznámky, hledání či vkládání kapitol).

Source / Rich Text

Tlačítka Source a Rich Text slouží k přepínání mezi zobrazením zdrojového LaTeX kódu a formátovaným textem podobně jako v běžném textovém editoru. Funkce Rich Text je však zatím v betaverzi.

Vkládání sekcí, číslování, odrážek a matematiky

Tlačítka na panelu nástrojů slouží k pohodlnému vkládání matematických vzorců (do řádku i samostatně), odrážek, číslování, nastavení tučného formátu a kurzívy a vkládání nadpisů sekcí (kapitol), tzv. headings.

Generování PDF a jeho uložení

Pokud jsme dokument napsali a upravili, vygeneruje se vpravo náhled. Poté tlačítkem PDF v hlavní nabídce vygenerujeme PDf soubor, který se dle nastavení prohlížeče ihned zobrazí či nabídne ke stažení a uložení.

Dostupné bez přihlášení

Bez přihlášení lze upravovat dokument, sdílet jej a samozřejmě vygenerovat PDF. Nemáme však správu projektů, svých dokumentů ani verzování. Pro základní použití však to víceméně stačí.

Pohodlné sdílení

Jednou z předností online editoru writeLaTeX je snadné sdílení. Máme možnost sdílet pomocí odkazu, který pošleme či pomocí sociálních sítí (FB v nabídce není), viz obrázek níže. Vše pod tlačítkem Share.

Snadné sdílení odkazem či na sociálních sítích

Snadné sdílení odkazem či na sociálních sítích

Sdílení odkazem má 2 možnosti. Horní odkaz pošleme přímo k editaci souboru, spodní pokud chceme poslat odkaz jen ke čtení souboru bez možnosti úprav. Sdílení funguje snadno i bez přihlášení. Jednoduše pošlete odkaz, jiný uživatel dokument doplní a pošle vám odkaz zpět a uvidíte okamžitě změny. Takto můžete snadno spolupracovat například v týmu, kdy článek píše více lidí.

PDF a publikování

Bez přihlášení funguje samozřejmě vygenerování a také funkce publikování online. Publikování není u nás příliš využitelné, omezuje se na několik zahraničních většinou open-source zdrojů.

S přihlášením máte své dokumenty u sebe, správu verzí i další nastavení

Vytvoření účtu je snadné a rychlé a nabízí spoustu dalších možností. Zejména správu svých dokumentů, k nimž tak máte kdykoli přístup a můžete jej upravovat. Dále verzování (návrat k předchozím verzím) a také další nastavení.

Registraci provedete snadno tlačítkem Sign Up vpravo v hlavní nabídce. Stačí zadat jméno a e-mail, na který přijde aktivace a poté vás editor vyzve k zadání hesla, kterým se budete přihlašovat. Můžete mít účet zdarma či placený, jejich srovnání přibližuje tabulka níže.

Srovnání účtů

Srovnání účtů

Základní bezplatný účet de facto vystačí na drtivou většinu funkcí. Snad jedinou užitečnou funkcí placených verzí je automatické doplňování tagů (snippety). Základním omezením bezplatného účtu je nejen celkový prostor pro dokumenty 1 GB, ale především maximálně 60 souborů na jeden projekt. Což u rozsáhlejších dokumentů může být problém (např. vložené obrázky). Jinak je bezplatná verze v podstatě stejná jako placená, která stojí od 7 USD/měsíc.

Registrace je otázkou minuty, po ověření e-mailu se stačí přihlásit a uvidíte úvodní obrazovku se svými dokumenty. To je zásadní rozdíl při registraci.

Úvodní obrazovka po přihlášení se správou dokumentů

Úvodní obrazovka po přihlášení se správou dokumentů

Ihned můžete vytvořit nový dokument třech typů – paper (článek), presentation (prezentace) a blank project (prázdný projekt).

Soubory a jejich přidávání do projektu

Každý projekt je nejen vlastní dokument, ale všechny soubory, které chceme v něm mít, nejčastěji především obrázky. Stejně jako u neregistrované verze při stisku tlačítka Paper se otevře výchozí šablona dokumentu se všemi prvky – obrázek, tabulka, vzorce či odrážky a poznámky. Nebudeme zde probírat struktuu TeX dokumentu, zkrátka tvoříme v kódu obsah a vše vidíme v náhledu. Klikneme-li na Project, uvidíme jednotlivé soubory a pomocí Add files lze přidat další.

Soubory v projektu a jejich přidávání

Soubory v projektu a jejich přidávání

Možností přidávání souborů je několik:

 • bibliografie (BIB soubory)
 • soubor z počítače či URL
 • soubor z Dropboxu či Google Drive (vyžaduje placený účet)
 • ostatní (FTP, Gmail a další možnosti)

Poté se soubory objeví ve stromu vlevo a lze je přidávat do dokumentu.

Správa verzí

Možnost návratu k předchozím verzím dokumentu, včetně oprav jinými uživateli. Je možné verze pojmenovat pro snazší orientaci mezi nimi, pokud například na dokumentu pracuje celý tým. Vše v nabídce Versions.

Nastavení

Registrovaný a přihlášený uživatel má k dispozici také nastavení editoru. Najdeme jen pod ikonou ozubeného kolečka vpravo v menu (Settings).

Nastavení

Nastavení

Je rozděleno do 2 částí, nastavení projektu a My Settings, tedy nastavení editoru pro můj účet. Nastavení obsahuje tyto volby:

 • Project Title in My Projects (zda se má automaticky projekt nazvat dle titulku z tagu \title)
 • Spell Check (kontrola pravopisu)
 • Spell Check Language (jazyk kontroly, čeština chybí)
 • Editor Mode (režim editoru Vim či Emacs)
 • Default Font Size (výchozí velikost písma)
 • Auto-Close Brackets, Auto-Complete Commands (doplňování závorek a příkazů)
 • Editor Theme (barevná schémata editoru)

Je tu je ještě „skryté“ nastavení pod odkazem Show Advanced Build Options obsahující jedinou volbu Engine s možností zvolení typu převodu (kompilace) PDF.

Šablony a nahrání vlastních souborů

Jednou ze zajímavých vlastností writeLaTeX je použití mnoha již hotových šablon profesionálního vzhledu pro publikace a prezentace. Mohou je využít i neregistrovaní uživatelé. Vraťme se úplně na začátek ještě před spuštění editoru. Na domovské stránce je nahoře Templates. Kliknutím se dostaneme na nabídku šablon, kterých je několik desítek.

Nabídka šablon k použití

Nabídka šablon k použití

lze filtrovat jejich zobrazení, například jen články (Articles). Po kliknutí na šablonu vidíme náhled a máme 2 možnosti – Open as template (otevře šablony jako TEX soubor v editoru) a View PDF (zobrazení a stažení PDF souboru). Při volbě otevření do editoru ihned vidíme šablonu v editoru a můžeme začít s tvorbou vlastního textu, přičemž veškeré formátování je již dáno šablonou. Kdykoli však můžeme cokoli upravit.

Nahraná šablona v editoru

Nahraná šablona v editoru

Jsme opět v editoru a lze začít psát vlastní text. Některé šablony mají problémy s českou diakritikou ve výsledném PDF, v nastavení se musí nacházet tyto 2 řádky (červeně):

\usepackage[english]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[colorinlistoftodos]{todonotes}
\usepackage{caption}
\usepackage{subcaption}

První řádek říká, jakým jazykem je dokument psán, změnou na czech dosáhneme automatických českých popisků tabulek, obrázků i vkládání data. Druhý řádek říká, že se použije univerzální kódování UTF-8, tedy i pro české znaky. Zejména ten druhý je nejdůležitější pro podporu nejen českých písmen, první pro „počeštění dokumentu“ automatickými prvky.

Vlastní šablony a import

Někdy nastane situace, že nám nestačí nabízené šablony a potřebujeme zcela vlastní formát. Jednou cestou je začít úplně prázdný projekt a vše si nastavit či možnost nahrání vlastní šablony, kterou potřebujeme například na článek na konferenci.

Například si z webu konference stáhneme šablonu, v níž je nejen samotný TEX soubor, ale i citace či styly STY. To vše lze snadno nahrát opět pomocí přidání souborů z počítače (Add files). To je k dispozici pouze po přihlášení, jak bylo zmíněno. Nejlepší je začít úplně nový projekt bez šablony (Blank Project) a do něj vše nahrát. Při nahrávání souborů z počítače lze snadno přetáhnout více souborů.

Snadné přetažení souborů při nahrávání z počítače

Snadné přetažení souborů při nahrávání z počítače

Šablona a všechny soubory se otevřou v editoru a můžeme začít opět s tvorbou textu, již v dané šabloně. Editor se tak nijak neomezuje na dostupné šablony, import vlastních není problém.

Schopný a kvalitní LaTeX editor online bez vizuálního formátování

Závěrem lze říct, že writeLaTeX je určitě zajímavý a schopný online LaTeX editor. Předností je snadné sdílení, automatický náhled při vytváření, možnosti nastavení generování PDF, správa verzí. Jistou nevýhodou je fakt, že téměř vše je nutno řešit přímo ve zdrojovém kódu, jen několik základních funkcí formátování je pomocí tlačítek. Velkou předností je též využití desítek nabízených šablon a možnost nahrávání vlastních šablon a souborů.

Mnoho funkcí i bez registrace, základní bezplatný účet nabídne drtivou většinu všech funkcí. Pro rozsáhlejší texty lze sáhnout po placeném účtu, avšak většině uživatelů bezplatný zcela vystačí. Kvalitní LaTeX editor online bez nutnosti cokoli instalovat a starat se o instalace postscriptu či dalších součástí. Svižný, přehledný a rychlý s přímým generováním a stahováním PDF včetně plné podpory národních abeced dle definice v šabloně. To vše je writeLaTeX.

Navíc je writeLaTeX plně použitelný i na mobilních zařízení, tedy tabletech a mobilech. Můžete tak kdykoli, kdekoli sdílet a spolupracovat na dokumentech, nezáleží na platformě.

Rubrika: Návody, Představení, Tipy.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)