Skip to content


«
»

Zapomenutý program Eudcedit ve Windows pro tvorbu vlastních znaků

Představíme vám aplikaci, která je součástí operačních systémů Windows a přesto o ní drtivá většina běžných uživatelů neví. Jedná se o aplikaci Eudcedit, neboli Editor soukromých znaků. Pomocí ní je možno si vytvořit pomocí pixelové mřížky vlastní znak, který pak můžete použít jako běžný znak v textovém editoru či jiném programu. Někdy se tato aplikace může hodit.

Přestože je možné ve Windows díky použití skriptů písem a Unicode kódování napsat téměř jakýkoli znak, včetně znaků arabských, hebrejských, čínských, matematické symboly z písem Symbol a Cambria Math, máme i obrázková písma, může se někdy hodit možnost vytvořit si vlastní znak. Přesně k tomu slouží jednoduchá aplikace Editor soukromých znaků (dále jen Eudcedit). Program je umístěn ve složce Windows\System32 a nejsnadněji jej spustíme napsáním eudcedit do příkazu Spustit z nabídky Start.

Po spuštění se nejprve program zeptá na kód, který budeme chtít pro znak použít. Tento kód také slouží pro zadání znaku z klávesnice. Na následujícím obrázku vidíme, že jsem si již nějaký znak nakreslil a uložil.

Spuštění aplikace Eudcedit a výběr kódu znaku

Spuštění aplikace Eudcedit a výběr kódu znaku

Až po výběru kódu z matice nás program pustí k hlavnímu rozhraní, kde můžeme tvořit znak. Prostředí vypadá jako jednoduchý pixelový editor. Máme k dispozici pouze černou barvu (resp. automatickou) a několik jednoduchých kreslících nástrojů na panelů vlevo.

Začínáme s tvorbou vlastního znaku v editoru

Začínáme s tvorbou vlastního znaku v editoru

A můžeme kreslit… Například znak vytvořený na obrázku je jeden znak, to musíme mít na paměti, že i libovolné nesouvislé oblasti budou stále v rámci jednoho celého znaku. Vytvořili jsme pomocí nástrojů nějaký znak (kresbu):

Nakreslený znak

Nakreslený znak

Jsme-li se znakem spokojeni, můžeme jej jednoduše uložit, poněkud netradičně z nabídky Úpravy a nikoli Soubor. Zvolíme-li Uložit znak, uloží se znak do námi předem vybraného kódu, pokud zvolíme Uložit znak jako…, nabídne se opět výběr kódu pro znak. A to je v podstatě vše, co Eudcedit umí. Velmi jednoduchý rastrový editor znaků pomocí pixelové mřížky. Nemůžeme ani měnit rozměry mřížky. Máme k dispozici základní nástroje pro kreslení a možnost otočení obrazu, podobně jako v Malování. Výsledek naznačují ikony.

Otáčení obrazu znaku

Otáčení obrazu znaku

Námi vytvořený a uložený znak si pak můžeme prohlédnout v programu Mapa znaků. Znak můžeme zkopírovat a použít v editoru, např. textovém či grafickém.

Vytvořený znak k použití v programu Mapa znaků

Vytvořený znak k použití v programu Mapa znaků

A znak můžeme použít například v textovém editoru WordPad (či kdekoli jinde)

Použití nového znaku v editoru WordPad

Použití nového znaku v editoru WordPad

Poslední věc, o které se zmíním, je možnost znak propojit se všemi dostupnými písmy či jen s některými. Tato vlastnost se nastaví v nabídce SouborPropojení písem v aplikaci Eudcedit.

Aplikace Eudcedit je jednoduchým editorem znaků, může mít praktický přínos, pokud chceme používat nějaký specifický vlastní znak v textech. Nabízí jednoduchou tvorbu znaku v pixelové mřížce a jeho následné uložení jako znak, který pak můžeme používat. Eudcedit je tak zapomenutá aplikace, i když bude mít poměrně malé využití, hodí se o této aplikace vědět, že ve Windows taková možnost je.

Rubrika: Návody, Představení, Tipy.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)