Skip to content


«
»

Zapomenutý program Eudcedit ve Windows pro tvorbu vlastních znaků

Představíme vám aplikaci, která je součástí operačních systémů Windows a přesto o ní drtivá většina běžných uživatelů neví. Jedná se o aplikaci Eudcedit, neboli Editor soukromých znaků. Pomocí ní je možno si vytvořit pomocí pixelové mřížky vlastní znak, který pak můžete použít jako běžný znak v textovém editoru či jiném programu. Někdy se tato aplikace může hodit.

Přestože je možné ve Windows díky použití skriptů písem a Unicode kódování napsat téměř jakýkoli znak, včetně znaků arabských, hebrejských, čínských, matematické symboly z písem Symbol a Cambria Math, máme i obrázková písma, může se někdy hodit možnost vytvořit si vlastní znak. Přesně k tomu slouží jednoduchá aplikace Editor soukromých znaků (dále jen Eudcedit). Program je umístěn ve složce Windows\System32 a nejsnadněji jej spustíme napsáním eudcedit do příkazu Spustit z nabídky Start.

Po spuštění se nejprve program zeptá na kód, který budeme chtít pro znak použít. Tento kód také slouží pro zadání znaku z klávesnice. Na následujícím obrázku vidíme, že jsem si již nějaký znak nakreslil a uložil.

Spuštění aplikace Eudcedit a výběr kódu znaku

Spuštění aplikace Eudcedit a výběr kódu znaku

Až po výběru kódu z matice nás program pustí k hlavnímu rozhraní, kde můžeme tvořit znak. Prostředí vypadá jako jednoduchý pixelový editor. Máme k dispozici pouze černou barvu (resp. automatickou) a několik jednoduchých kreslících nástrojů na panelů vlevo.

Začínáme s tvorbou vlastního znaku v editoru

Začínáme s tvorbou vlastního znaku v editoru

A můžeme kreslit… Například znak vytvořený na obrázku je jeden znak, to musíme mít na paměti, že i libovolné nesouvislé oblasti budou stále v rámci jednoho celého znaku. Vytvořili jsme pomocí nástrojů nějaký znak (kresbu):

Nakreslený znak

Nakreslený znak

Jsme-li se znakem spokojeni, můžeme jej jednoduše uložit, poněkud netradičně z nabídky Úpravy a nikoli Soubor. Zvolíme-li Uložit znak, uloží se znak do námi předem vybraného kódu, pokud zvolíme Uložit znak jako…, nabídne se opět výběr kódu pro znak. A to je v podstatě vše, co Eudcedit umí. Velmi jednoduchý rastrový editor znaků pomocí pixelové mřížky. Nemůžeme ani měnit rozměry mřížky. Máme k dispozici základní nástroje pro kreslení a možnost otočení obrazu, podobně jako v Malování. Výsledek naznačují ikony.

Otáčení obrazu znaku

Otáčení obrazu znaku

Námi vytvořený a uložený znak si pak můžeme prohlédnout v programu Mapa znaků. Znak můžeme zkopírovat a použít v editoru, např. textovém či grafickém.

Vytvořený znak k použití v programu Mapa znaků

Vytvořený znak k použití v programu Mapa znaků

A znak můžeme použít například v textovém editoru WordPad (či kdekoli jinde)

Použití nového znaku v editoru WordPad

Použití nového znaku v editoru WordPad

Poslední věc, o které se zmíním, je možnost znak propojit se všemi dostupnými písmy či jen s některými. Tato vlastnost se nastaví v nabídce SouborPropojení písem v aplikaci Eudcedit.

Aplikace Eudcedit je jednoduchým editorem znaků, může mít praktický přínos, pokud chceme používat nějaký specifický vlastní znak v textech. Nabízí jednoduchou tvorbu znaku v pixelové mřížce a jeho následné uložení jako znak, který pak můžeme používat. Eudcedit je tak zapomenutá aplikace, i když bude mít poměrně malé využití, hodí se o této aplikace vědět, že ve Windows taková možnost je.

Rubrika: Návody, Představení, Tipy.

Jedna reakce

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

  1. Vondrák Jiří říká

    Jakým způsobem se dá znak zkopírovat do jiného PC?Jinak je to fakt dobrý.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)