Skip to content


«
»

Online vědecká kalkulačka Web2.0 calc si poradí s maticemi, grafy i řešením rovnic

Web2.0 calc
Online kalkulačka nazvaná jednoduše Web2.0 calc si poradí s běžnými i pokročilejšími výpočty. Zvládne základní matematické úkony, tak práci s vektory a maticemi, umí vykreslovat grafy funkcí o 1 proměnné a řešit lineární, kvadratické a jiné rovnice a jejich soustavy. K dispozici je rovněž programátorská kalkulačka s logickými funkcemi booleovské algebry. Jedná se v podstatě o 4 kalkulačky v 1, mezi kterými lze přepínat. Nevyžaduje žádný doplněk prohlížeče.

Potřebujete rychle něco spočítat a nestačí obyčejná kalkulačka v operačním systému? Web 2.0 calc je k dispozici všude, kde je Internet a jakýkoli webový prohlížeč. Základní prostředí je prostě…kalkulačka s tlačítky.

Základní prostředí Web 2.0 calc s nabídkou 4 režimů kalkulačky

Základní prostředí Web 2.0 calc s nabídkou 4 režimů kalkulačky

Můžeme začít počítat. Zapisujeme na klávesnici nebo myší na tlačítka. U výsledků jsou často uvedené i mezikroky výpočtu, viz obrázek.

Kromě výsledku se u složitějších výpočtů zobrazí také mezivýsledky

Kromě výsledku se u složitějších výpočtů zobrazí také mezivýsledky

Kalkulačka samozřejmě dodržuje správnou prioritu početních operací. Zajímavostí je, že kalkulačka velká čísla rozepisuje, tedy nepodá výsledek ve formě mantisy a exponentu, viz příklad výpočtu hodnoty faktoriálu…

Velká čísla dostanete pěkně rozepsaná, zapomeňte na exponent

Velká čísla dostanete pěkně rozepsaná, zapomeňte na exponent

To je trochu nepříjemné, lepší je si číslo představit ve formě exponentu. Můžeme také počítat s goniometrickými funkcemi, logaritmy, atd. Spodní přepínač umožní volit mezi stupni a radiany, gradiany zde nejsou.

Počítání s logaritmy a goniometrickými funkcemi

Počítání s logaritmy a goniometrickými funkcemi

Nyní se dostaneme k dalším strukturám a to jsou vektory a matice. Obecně chápejme matici jako 2D pole čísel s rozměry mxn a vektor je vlastně 1D speciální případ matice o jednom sloupci, resp. řádku (transpozice). Web 2.0 calc má sice silně omezené možnosti na čtvercové matice 3×3 a 4×4. Matice mohou obsahovat jakákoli reálná čísla a také konstanty (pi, e). Tlačítka pro tvorbu matic a vektorů jsou dostupná po najetí kurzorem vlevo na spodní část kláves (nCr, nPr, !) a objeví se další tlačítka. Podívejme se na zápis matice 4×4:

Zadání matice 4x4

Zadání matice 4x4

Mezi základní maticové operace patří např. transpozice, tedy záměna řádků a sloupců, viz příklad. Samozřejmě můžeme s maticemi provádět základní operace, totéž jako s vektory, nabízí se i vektorový součin.

Transpozice matice 3x3

Transpozice matice 3x3

Vektorový součin vektorů 3x1

Vektorový součin vektorů 3x1

Nechybí například ani výpočet determinantu matice. Podívejme se nyní na vykreslování grafů funkcí. Přepneme se nahoře z Scientific Calculator na Graphing Calculator. Zobrazí se 2 políčka k zadání 2 funkcí – f(x) a g(x) a je možné je vykreslit najednou do jednoho souřadnicového systému.

 Zajímavý je také řešitel rovnic, do něj přepneme do režimu Equation Solver. Umí řešit soustavy až 5 rovnic o 5 neznámých. Samozřejmě i jednu rovnici. Na začátku stiskneme tlačítko solve a poté zapíšeme požadovanou rovnici. Řešíme nehomogenní kvadratickou rovnici:

Řešení kořenů nehomogenní kvadratické rovnice

Řešení kořenů nehomogenní kvadratické rovnice

Není problém řešit rovnice kubické (se členem ve třetí mocnině), goniometrické a jiné typy rovnic a jejich soustav až pro 5 proměnných. Řešitel rovnic je opravdu kvalitní na poměry webové kalkulačky.

Samotnými výpočty to nekončí, máme také k dispozici základní přehled matematiky v různých oblastech včetně praktických příkladů. K tomu slouží nabídka Help a Formulary v nabídce v horní části. Jsou zde také mnohé přímé příklady k výpočtu, např. obvodů, obsahů a dalších geometrických veličin. S trochou angličtiny a pojmů si vystačíte nebo použít např. Google Překladač.

Řešení objemu a povrchu krychle

Řešení objemu a povrchu krychle

Podívejme se ještě na progamátorský režim, který najde využití zejména ve výpočetní technice. Nabízí především vyhodnocování pravdivostní hodnoty výroků binární (booleovské) logiky (tlačítka vlevo). Hodí se zejména těm, kteří potřebují pracovat v binární a hexadecimální (šestnáctkové) soustavě, které jsou v informatice a programování nejčastěji používány.

Programátorský režim nabízí vyhodnocování logických výrazů

Programátorský režim nabízí vyhodnocování logických výrazů

Web 2.0 calc je zdařilá online kalkulačka ve 4 režimech se svými přednostmi i nedostatky, např. omezené rozměry matic. Nepotřebuje žádný doplněk k běhu. Výsledky jsou srozumitelně interpretovány, často včetně mezikroků. Nápověda se dá využít i ke studiu matematiky.

Rubrika: Ostatní, Představení, Tipy.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)