Skip to content


«
»

Program Analýza nejen pro vysokoškolské zkoušky z matematiky

Analýza

Program Analýza je jednoduchým programem pro matematickou analýzu, svým zaměřením osloví zejména vysokoškoláky i studenty posledních ročníků středních škol a všechny, kteří tuto oblast matematiky využívají. Zaměřuje se matematickou analýzu funkcí jedné proměnné a řešení obyčejných diferenciálních rovnic (ODR).  Výpočty provádí numericky, tedy například jen určité integrály (meze a, b) a derivace v určitém bodě. Nepodporuje tedy výpočet symbolický, tedy neurčitý integrál funkce (primitivní funkci)  či např. parciální derivace nespočítá.

Základní a vlastní jediné okno programu je tvořeno 5 záložkami. Každá se orientuje na určitou oblast analýzy.

Základní a jediné okno programu

Základní a jediné okno programu

Na první záložce Funkce lze počítat funkční hodnotu funkce v bodě, první a druhou derivaci v bodě a poloměr křivosti R. Můžeme zadat prakticky jakoukoli funkci 1 proměnné x, při zápisu se nevyžaduje zapisovat znak * pro součin, např. 4*x lze napsat jako 4x. Stačí zadat vstupní funkci, bod a stisknout tlačítko Vypočti. Výsledek se ihned zobrazí.

Další dvě záložky se věnují výpočtům parametrických a implicitních křivek pro parametrické křivky. Předpis parametrické křivky je dán jako funkce F(x, y). Opět stačí zadat vstupní data a ihned je možno vypočíst výsledek.

Záložka Určitý integrál slouží k výpočtu určitého integrálu v mezích a, b pro funkce 1 reálné proměnné.  Určitý integrál je definován jako obsah plochy pod grafem funkce mezi body a, b na x-ové ose. U výpočtu určitého integrálu je možné určit, zda se bude počítat jen obsah obrazce pod grafem mezi body na x souřadnic, objem či povrch tělesa vzniklého rotací této oblasti. Je také možnost nastavit přesnost výpočtu, u nejpřesnějšího výpočtu pak však může výpočet trvat o trochu déle.

Výpočet určitého integrálu umožní nastavit přesnost a co se má vypočíst

Výpočet určitého integrálu umožní nastavit přesnost a co se má vypočíst

Poslední záložka programu se věnuje řešení ODR. Je možno počítat rovnice až 9. řádu se závislými a nezávislými proměnnými a počátečními podmínkami. Opět stačí zadat vstupní rovnici, meze a přesnost a ihned je možno rovnici řešit. Rychlý a přesný výpočet ODR, to umí program Analýza velmi dobře.

Program Analýza je vhodný pro všechny, kteří potřebují v praxi výpočty numerické matematické analýzy. Program je bez instalace, stačí rozbalit stažený RAR soubor. Vše je v češtině a v HTML nápovědě lze najít popis všech možností programu, včetně syntaxe funkcí, např. logaritmických či goniometrických.

Analýza je poměrně jednúčelově zaměřený program, o to však lépe a rychleji pracuje. Není možno definovat vlastní funkce. Nečekejme od programu žádné další možnosti, jako např. kreslení grafů funkcí, výpočty s funkcemi více proměnných, symbolická derivace a integrace, atd. Slouží pro rychlé a přesné výpočty z oblastí matematické analýzy. Pro komplexnější řešení se mnoha možnostmi navíc doporučuji např. Scilab, který nabídne výpočetní a programovací prostředí pro mnohé další úlohy nejen matematické analýzy. Prostředí je jednoduché a každá položka je doplněna o popisky (tooltips).

Rubrika: Ostatní, Počítačové programy, Představení, Recenze.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)