Skip to content


«
»

Online průvodce pravděpodobností a statistikou s možností stažení PDF knihy

Pravděpodobnost a statistika

Dílo od Michala Friesla nazvané Pravděpodobnost a statistika hypertextově je online výkladovým průvodce z oblasti pravděpodobnosti a statistiky. Vše je v češtině a můžeme si vše stáhnout jako PDF knihu a k dispozici ja také verze pro tisk. Dílo vzniklo jako pomocné texty do předmětu na fakultě aplikovaných Západočeské univerzity v Plzni. Bohužel zcela chybí příklady, pokrývá však rozsah potřebný do praxe i pro VŠ matematiku. Hlavním přínos je ucelenost a provázanost odkazy.

Oblast pravděpodobnosti a statistiky je velmi často používán v technické praxi. Často potřebujeme vysvětlit konkrétní pojem, odvodit vzorec či si jen připomenout, jak se počítá. Právě k těmto účelům je koncipován tento web. Je přehledným uceleným zdrojem informací k těmto odvětvím matematiky. Nechybí rejstřík ani možnost vyhledávání v textu.

Sekce a konkrétní text

Sekce a konkrétní text

Celý text je rozdělen do 8 kapitol, z nichž každá obsahuje další podkapitoly, resp. konkrétní témata. Takto se dostaneme až ke konkrétnímu textu. Celkem je použito 88 hesel, 638 odkazů a 30 obrázků. Mezi probíranými tématy lze najít např.:

  • klasickou pravděpodobnost
  • sigma algebru
  • závislost a nezávislost jevů, podmíněnost
  • základy popisné statistiky (aritmetický průměr, modus, medián, geometrický průměr, rozptyl, distribuční funkce, atd.)
  • vztahy korelace, kovariance a další mezi 2 statistickými znaky
  • definice mnoha typů rozdělení statistických dat (Poissonovo, Studentovo, chi-kvadrát, binomické, atd.)
  • limitní věty
  • testování hypotéz a teorie odhadu
  • problém regrese a jejího odhadu

Encyklopedie tak pokrývá základní, ale i pokročilejší statistiku a pravděpodobnost a hodí se jen k přednáškám na vysoké škole, ale také do technické praxe, kdy zrovna potřebujete konkrétní výpočet v těchto oblastech. Snadno díky odkazům a vyhledávání najdete, co potřebujete. Bohužel, jak bylo řečeno na začátku, zcela chybí příklady a také důkazy ke větám. Důkazy jsou potřebné ke zkoušce, nikoli do technické praxe a jsou často velmi zdlouhavé a komplikované a vyžadují zavedení i jiných pojmů mimo oblast pravděpodobnosti a statistiky, např. z matematické analýzy.

Nechybí ani abecední rejstřík hesel, je tak možno snadno najít příslušné heslo. Všechna hesla vedou pomocí odkazů rovnou k příslušnému textu a definicím.

Index poslouží ke snadnému nalezení hesla

Index poslouží ke snadnému nalezení hesla

 Taktéž je k dispozici seznam obrázků, opět s přímým přístupem do textu.

Výklad s obrázkem pro hustotu chi-kvadrát rozdělení

Výklad s obrázkem pro hustotu chi-kvadrát rozdělení

Mnohé kapitoly obsahují obrázky ke snadnějšímu pochopení a vysvětlení, mnohdy jsou zcela nezbytné.

PDF verze ke stažení jako kompletní kniha či tištěná skripta

Je taktéž možnost si stáhnout kompletní texty jako PDF knihu a budete tak mít k dispozici kompletní „encyklopedii pravděpodobnosti a statistiky“ v jednom svazku pro offline použití. Vzhled i ovládání je zcela shodné s HTML verzí a PDF se standardně zobrazí se všemi grafickými prvky a soubor je rozdělen do záložek dle témat. PDF verzi je možno stáhnout ve dvou variantách – pro obrazovku s kvalitním zobrazením na obrazovce a pro tisk. Tisková verze je zhuštěnější verzí bez grafiky.

PDF verze se zobrazí naprosto shodně s HTML verzí

PDF verze se zobrazí naprosto shodně s HTML verzí

 Verze pro tisk je bez grafického vzhledu a je ve stylu běžných skript či učebnice.

Tisková verze PDF připomíná běžná skripta

Tisková verze PDF připomíná běžná skripta

Závěrem lze říct, že tato encyklopedie či průvodce pravděpodobností a statistikou je velmi dobrá a autor odvedl kvalitní práci. Důraz je kladen zejména na kompletní provázání odkazy na jednotlivé témata, mnoho obrázků v textech, logické členění kapitol a podkapitol a také možnost hledání v abecedním rejstříku. Dílo však není koncipováno jako učebnice pro vysoké školy, takže chybí důkazy ke větám a rovněž chybí jakékoli praktické příklady, které by lépe vysvětlily téma. To je škoda, příklady chápu jako nedílnou součást matematiky. Přesto je to kvalitní a ucelené pojednání o této oblasti matematiky s podrobným vysvětlením a vzorci. Rovněž možnost stažení PDF verze potěší. Tisková verze PDF byla vytvořena v programu pdfTeX.

Rubrika: Ostatní, Představení, Tipy.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)