Skip to content


«
»

Snadné měření teploty procesoru s programem RealTemp

RealTemp

RealTemp je jedním z programů, který Vám pomůže odhalit teplotu procesoru. Hodí se nejen v případech, kdy máte pocit, že se CPU přehřívá. Je bez instalace, stačí rozbalit stažený ZIP soubor. Jeho prostředí tvoří v podstatě jediné okno, takže je program naprosto jednoduchý, přitom nabízí mnoho možností nastavení. Součástí ZIP archivu jsou další dva programy, které také zmíníme.

Nejprve ke stažení programu. Na stránce ke stažení zvolíme nejnovější verzi, která je k dispozici a poté se nabídne několik tzv. mirrorů neboli zdrojů, odkud chceme program stáhnout. Můžeme vybrat jakýkoli z nich, například nám nejbližší německý (nebojte, program nebude německy). U takto malých souborů je mirror zcela jedno. Stažení je tak mírně komplikovanější a zcela zbytečně pro tak malý soubor. Postup viz obrázek níže.

Ke stažení programu zvolíme i zdroj, odkud chceme stahovat

Ke stažení programu zvolíme i zdroj, odkud chceme stahovat

Poté se soubor stáhne a extrahujeme stažený archiv kdekoli. Ve složce uvidíme více programů, hlavním je ten s názvem RealTemp.

Hlavním programem je RealTemp

Hlavním programem je RealTemp

Spustíme tedy RealTemp.exe a uvidíme základní okno, které ukazuje přehledně teplotu a to pro jednotlivá jádra procesoru. Popíšeme si jednotlivé informace.

Okno programu RealTemp zobrazuje teplotu pro jednotlivá jádra CPU

Okno programu RealTemp zobrazuje teplotu pro jednotlivá jádra CPU

Jednotlivé informace říkají toto:

  • v horní části najdeme informace o procesoru jako typ (T5870), frekvenci a aktuální vytížení
  • pole Temperature °C zobrazuje aktuální teplotu jednotlivých jader CPU (až 4 jádra, u mne 2jádrový CPU)
  • pole Distance to TJ Max zobrazuje zbývající teplotu do maximální (nastaveno je 100° C)
  • pole Minimum a Maximum zobrazují minimální a maximální teplotu včetně času zaznamenání
  • a poslední pole Thermal Status je důležité, oznamuje, že teplota je v normě (OK)

Nastavení umožní změnu barev i dalších parametrů programu

V podstatě bychom si vystačili s tímto sledováním, je základním cílem programu. Podívejme se však na nastavení, které se zobrazí po kliknutí na Settings.

Nastavení skýtá mnoho možností

Nastavení skýtá mnoho možností

Méně zkušení uživatelé by neměli měnit jiné parametry, než které popíšeme. Především je možno změnit vzhled programu pomocí pole Dialog Color, kde nastavíme barvu pozadí (Fill), textu (Text) a popisků polí (Heading). Takto můžeme dostat například níže zobrazenou podobu programu.

Změna vzhledu okna programu

Změna vzhledu okna programu

V okně s nastavením si všimněme ještě důležitého nastavení alarmu v části Alarm Temperatures. Ten slouží k tomu, že pokud teplota překročí námi stanovenou hodnotu, ozve se zvukový signál. Soubor zvuku je ve složce s programem, můžeme jej nahradit jiným zvukem, ale nutno přejmenovat. Alarm se nastavuje celkově, nikoli pro jednotlivá jádra. Ještě zmíníme přepnutí do stupňů Fahrenheita, zaškrtneme dole políčko °F/°C. Bohužel změní se jen teplota, nikoli položka Distance to TJ Max.

Všimněme si ještě, že teplota se zobrazuje také v Oznamovací oblasti Hlavního panelu. V nastavení lze změnit zobrazení a můžeme si tak odlišit například zobrazení maximální teploty a aktuální.

Nastavení vzhledu zobrazení na Hlavním panelu

Nastavení vzhledu zobrazení na Hlavním panelu

Ještě se mohou hodit nastavení Always on Top (okno bude vždy nad všemi ostatními) a LogFile (seconds), což umožní zápis do logovacího souboru, parametr seconds určí interval zápisu do logu v sekundách. Raději jiná nastavení neměňme, nejsme-li si jisti účinkem. V hlavním okně programu RealTemp ještě najdeme tlačítko Reset, které vynuluje měření a začíná jako při spuštění programu.

Logovací soubor zobrazuje přehledně informace o monitorování teploty

Logovací soubor zobrazuje přehledně informace o monitorování teploty

Tlačítka Sensor Test a XS Bench vynechejme, slouží k testování procesoru pro ty, kteří ví, oč se jedná. To přesahuje rámec popisu programu. Jedná se o test, kdy se simuluje maximální vytížení ke zjištění limitů CPU.

RealTemp GT a i7Turbo

Pro úplnost zmiňme ještě další 2 programy, které jsou součástí. RealTemp GT je určen až pro 6jádrové procesory a „umí“ některé další typy CPU, jako SandyBridge. Jeho ovládání a nastavení je naprosto shodné se základním programem. Druhý program i7Turbo je specifickým nástrojem zejména pro procesory i7 ke sledování činnosti násobiče. Umožní opět vytvářet logovací soubor.

RealTemp GT až pro 6jádrové CPU a i7Turbo ke sledování násobiče

RealTemp GT až pro 6jádrové CPU a i7Turbo ke sledování násobiče

RealTemp je malý a šikovný pomocník ke sledování teploty CPU

Nenáročný malý program, jednoúčelová utilita ke sledování vytížení a především teploty procesoru. Zobrazuje teplotu jednotlivých jader, umí pracovat až s 4, resp. verze GT až s 6 jádry CPU. Mnoho možností nastavení včetně nastavení alarmu při překročení určité teploty a vytváření logu. Navíc disponuje zátěžovým testem, který ověří limity procesoru při simulaci maximálního vytížení. Program je tak dobrým pomocníkem pro hlídání teploty procesoru a umí odhalit případně přehřívání, které může mít fatální následky. Budete tak mít přehled o teplotě procesoru a jeho celkovém stavu.

Rubrika: Počítačové programy, Představení, Tipy.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)