Skip to content


«
»

Procvičte si český jazyk a literaturu v mnoha online cvičeních

Pravopisně.cz

Jistě mnoho lidí si velmi dobře pamatuje na svá školní léta, respektive na hodiny českého jazyka a literatury. Ne pro všechny byly tyto hodiny příjemné, zvláště tehdy, jestliže byly diktáty a pravopisná cvičení jedním velkým strašákem. Dnešní moderní doba přináší mnoho pokrokových pomůcek pro výuku snad všech oblastí, na které si dokáže člověk jen vzpomenout. Jedním takovým je právě i český jazyk. Dnes bychom se chtěli věnovat internetové stránce, na níž si můžete všechny své znalosti otestovat, popřípadě se zdokonalit.

Internetová stránka Pravopisně.cz je takovou malou revolucí v procvičování českého jazyka. Vytvořili jej dva studenti Katedry českého jazyka a literatury z Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Byly to právě oni, kdo se chtějí zasadit o celkovou databázi pravopisných cvičení a to pro všechny ročníky nejenom základních, ale dokonce i středních škol. Naleznete zde také literární a literárně-teoretické testy, které jsou pro žáky a studenty nejvíce prospěšné. Tato výuková pomůcka je šikovná v tom, že nemusíte nic instalovat do počítače, neboť vše probíhá zcela online a zadarmo. Samozřejmě, že jednotlivá cvičení nejsou určena výhradně pro studenty, jistě si je oblíbí i široká veřejnost, která si chce svůj mateřský jazyk procvičovat a zdokonalovat.

Přehledně zpracované stránky

Hlavní stránka Pravopisně.cz

Vše je rozděleno do několika kategorií, které vám zajistí mnohem vyšší přehlednost. Naleznete zde pravopisná cvičení, literaturu, větné rozbory, pravidla pravopisu a zvukové diktáty. Literatura obsahuje mnoho zajímavých testů, které jsou podrobně rozděleny. Využít tak můžete například cvičení na téma světové divadlo, renesance, klasicismus či světová literatura. Pozadu však nezůstali ani slavní čeští spisovatelé jako Jan Neruda, Karel Havlíček Borovský, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová apod. Tyto cvičení obsahují určitý počet otázek, a vy máte za úkol vybrat jednu ze čtyř odpovědí, samozřejmě pokud možno tu správnou. Jakmile vyplníte všechny otázky, kliknete v dolní části na tlačítko „Vyhodnotit“.  Poté vám budou zobrazeny správně a špatně zodpovězené otázky.

Ukázka testu

Testovací otázky z literatury

Další kategorií jsou pravidla pravopisu. Zde máte vypsáno mnoho slov, které mohou být v textu psána špatně. Namátkou jsou například skoncovat a zkoncovat, sbalit a zbalit, rozinka a hrozinka nebo prozměnu a pro změnu. Ke všem těmto slovům máte podrobné vysvětlení, proč a jak se správně píše. Zatím zde nejsou uveřejněna všechna slova, ale vývojáři usilovně pracují na tom, aby chybějící výrazy co nejdříve na stránky vložili. Pod textem máte k dispozici i funkci pro přímé pokračování na podobné příspěvky, nemusíte se tak vracet na předcházející stránku.

Ukázka a vysvětelení častých chyb

Časté chyby v pravopise

Nyní přichází na řadu asi nejobsáhlejší kategorie, kterou je pravopisné cvičení. Zde máte na výběr opravdu z mnoha různých cvičení. Asi nejvíce používanou je psaní i/y a í/ý v koncovkách podstatných a přídavných jmen. Dále můžete procvičovat psaní s/z/vz, velkých písmen, čárek v souvětí, bě/bdě, vě/vje či mně/mě. K dispozici je i shoda přísudku s podmětem a samozřejmě vyjmenován slova. V neposlední řadě vám stránka může nabídnout souhrnná cvičení. Jednotlivá cvičení jsou rozdělena do tříd základních škol, takže si můžete vždy přehledně vybrat. Samotný diktát je vám zobrazen jako klasický text, pouze s tím rozdílem, že tam, kde mají být dosazena správná písma je výběrové okýnko. Jakmile jednu nabízenou možnost vyberete, ihned uvidíte, zda byla volba správná či nikoliv.

Ukázka cvičení i s nabídkou vhodných písmen

Pravopisné cvičení na doplnění i/y

Ve spodní části je pak statická tabulka. Ta slouží pro zobrazení celkového počtu úloh a z nich správně či špatně zodpovězených. Na konec vám vypočte vaši procentuální úspěšnost. Zcela unikátní možností, kterou vám program přináší, je možnost stažení jednotlivých pravopisných cvičení. Mohou být velmi snadno převedena do formátu PDF nebo přímo vytištěna na připojené tiskárně. Tato funkce je užitečná například pro učitele, kteří si tak mohou připravovat diktáty.

Předposlední kategorií jsou větné rozbory. K dispozici jsou vám jak jednotlivé testy, tak i pravidla. Více se můžete dozvědět o slovesných třídách, větách jednočlenných, dvojčlenných či větných ekvivalentech apod. Testy vám pomohou nejenom v číslovkách, ale i v zájmenech, větných členech, pádových otázkách či určování kategorií sloves. Systém testů zůstává naprosto stejný, jako v předcházejících případech. Bohužel však docela chybějí celkové statistiky všech provedených cvičení. Trochu nás zklamalo i to, že špatně zodpovězené otázky vám neukážou řešení, které bylo správné.

 Nejčastější chyby

Seznam nejčastějších chyb

Zajímavou novinkou, kterou vám tyto stránky přinášejí, jsou zvukové diktáty. Ve své kategorii se jedná o malou revoluci, neboť vlastně nahrazuje skutečné diktování zvoleného textu ve škole. Na výběr máte opět diktáty pro různé stupně základních i středních škol. Stačí si již jen vybrat. Jakmile si diktát zvolíte. Zobrazí se vám tři přehrávací panely. První slouží pro rychlé přečtení diktovaného textu. Druhé je určeno pro pozvolné diktování a třetí je rychlá kontrola již napsaného diktátu. V závorkách máte také celkový čas jednotlivých nahrávek. Pro kontrolu, můžete zobrazit správné řešení a kdykoliv jej opět skrýt. Takto mohou být diktáty psané mnohem pohodlněji a efektivněji.

Zvukový diktát

Náhled zvukového diktátů

Na závěr bychom vám chtěli ještě poskytnout několik informací o online jazykové poradně. Zde máte možnost psát všechny své texty, u kterých chcete provést korekturu. Zajištěna je naprostá profesionalita a to díky Michaele Duškové. Vystudovala bakalářský obor Jazyková a literární kultura na univerzitě v Hradci Králové. Má mnoho zkušeností, takže vám bude moc v drtivé většině případů pomoci.

Rubrika: Ostatní, Představení, Tipy.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)