Skip to content


«
»

Nechybujte.cz – čeština online se slovníky výkladu, synonym i pravidly pravopisu

Nechybuj.cz

Nový portál Nechybujte.cz od společnosti Lingea, která je špičkou mezi elektronickými i knižními slovníky, je zaměřený na český jazyk. Na tomto webu najdete slovník jazyka českého s frázemi a příklady užití, slovník českých synonym i kompletní pravidla českého pravopisu. Zkrátka čeština kompletně na jednom místě. Podává zcela současnou užívanou češtinu, takže zde najdete i nejnovější slovní zásobu a obraty z různých oborů.

Určitě se Vám někdy stalo, kdy jste potřebovali najít to správné synonymum, nebyli jste si jisti významem nebo pravopisem slova. To vše najdete nyní přehledně právě na webu Nechybujte.cz, který dává dohromady slovník češtiny, synonym i pravidla pravopisu češtiny.

Na úvodní stránce najdeme rozdělení celků (horní barevné menu), nabídka elektronických titulů Lingea vztahujících se k češtině a kontaktní formulář, díky kterému se lze na cokoli zeptat tvůrců webu.

Úvodní stránka s jednotlivými částmi webu, nabídkou a kontakty

Úvodní stránka s jednotlivými částmi webu, nabídkou a kontakty

Jednotlivé součásti portálu jsou barevně odlišené v horní nabídce:

  • Slovník současné češtiny
  • Slovník českých synonym
  • Pravidla českého pravopisu
  • Nástroje

 Podívejme se na jednotlivé součásti podrobněji.

Slovník současné češtiny

Je obsáhlým slovníkem současné české slovní zásoby a nevyhýbá se ani moderním trendům a tudíž v něm najdete spojení z různých oborů, která se vžila do češtiny. Ke každému slovu nabízí výklad, fráze a příklady použití.

K heslům jsou nabídnuty fráze, výklad i příklady použití slova ve větách

K heslům jsou nabídnuty fráze, výklad i příklady použití slova ve větách

Slovník si poradí i s mnohými odbornými výrazy a víceslovná spojení rozděluje na jednotlivá slova, jak ukazuje příklad na obrázku níže. Jsou obsažena slova z různých vědních oborů technických i humanitních.

Odborné výrazy a rozdělení víceslovných spojení na slova

Odborné výrazy a rozdělení víceslovných spojení na slova

Slovník je obsáhlý a nabízí také okolí slova dle abecedy a možné překlepy. Navíc je možno procházet okolní slova abecedně a také listovat historií (Procházet historii).

Slovník českých synonym

Často bývá problém v textu opakování stále stejných slov. Také při řeči někdy nemůžeme najít to správné slovo. K tomu pomůže slovník synonym, který k zadanému slovu nabídne nejen synonyma, tedy podobná slova, ale i antonyma (opačného významu). Další užitečná součást portálu.

Nalezená synonyma i antonyma k zadanému slovu

Nalezená synonyma i antonyma k zadanému slovu

Ovládání je shodné jako slovník, opět lze procházet historii a abecední okolí. Slovník synonym je též užitečný k objasnění významu některých cizích slov.

Pravidla českého pravopisu

Třetí součást portálu Nechybujte.cz je zaměřena na český pravopis a gramatiku. Stejně jako slovník jazyka českého nabízejí i pravidla obsáhlou současnou slovní zásobu. Pravidla se skládají ze 2 částí – slovníku češtiny a samotných pravidel uspořádaných do logických kategorií. Mezi těmito režimy přepínáme tlačítky vpravo nahoře (Slovník / Pravidla)

Slovník češtiny není tím samým co slovník jazyka českého v předchozí částí. Zatímco ten nabízel vysvětlení a fráze, tento nabízí význam také, ale uvádí informace o rodu a skloňování a velmi užitečné je uvedení dělení slov. V tom se často chybuje. Slovník je velmi obsáhlý, nabízí i nejrůznější zkratky, cizí slova a jména. Viz obrázek níže.

Slovník obsahuje zkratky, jména i cizí slova a nabídne dělení i pravopis

Slovník obsahuje zkratky, jména i cizí slova a nabídne dělení i pravopis

U mnohých méně frekventovaných slov najdeme také vysvětlení významu. Obsáhlá slovní zásoba, dělení slov i gramatika, to je tento slovník pravopisu.

Druhou částí jsou pravidla samotná. Je to ucelený přehled pravidel pravopisu češtiny rozdělený do mnoha kategorií. Pravidla uvádí základní gramatické jevy češtiny, ale nabízí rovněž i výklad do hloubky, například o přechylování jmen a výslovnosti, přechylování apelativ nebo psaní iniciálových zkratkových slov.

Od základní gramatiky po pokročilé jevy češtiny

Od základní gramatiky po pokročilé jevy češtiny

Pravidla jdou však dále a nabízí tak například přehled výslovnosti (nejen) evropských jmen, potažmo výslovnost obecně. To Vám pomůže vyhnout se trapasům kvůli špatné výslovnosti cizích slov a jmen.

Výslovnost desítek jazyků je součástí pravidel

Výslovnost desítek jazyků je součástí pravidel

Pravidla jsou obsáhlá a pokrývají všechna úskalí naši složité gramatiky, která je hodnocena jako jedna z nejtěžších vůbec.

Nástroje

V poslední části najdeme nástroj pro doplnění diakritiky. Hodí se případ, kdy potřebuje diakritikou doplnit text bez ní, který Vám například přišel e-mailem. Stačí do okna vložit text a stisknout tlačítko Doplnit. Sporné případy slov budou podtrženy a ponechány ve zdrojovém tvaru.

Závěrem – česky už chybovat nebudete

Nechybujte.cz je online portál pokrývající veškerou problematiku české gramatiky, významu slov a jejich užití. Nabízí obsáhlý výkladový i gramatický slovník češtiny s dělením slov. Slovní zásoba je soudobá a slovníky se nevyhýbají odborným termínům, zkratkám a cizím slovům užívaných v češtině. Nabízí rovněž slovník synonym pro praktické užití a vyvaruje Vás opakování slov. Pravidla pravopisu pokrývají základní i pokročilou gramatiku včetně pravidel výslovnosti cizích slov, pravidel přechylování či správné formy oslovení příjmením. Zkrátka, díky Nechybujte.cz už nebudete v češtině chybovat, vždy se můžete podívat sem.

Rubrika: Představení, Tipy.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)