Skip to content


«
»

Minimalistický, ale výkonný nejen programátorský textový editor UniRed

UniRed

Mnho zkušenejších programátorů a všichni ti, kteří pracují s čistým textem (kód XHTML, XML, atd.) znají mnoho textových editorů, které nabízí pohodlné funkce, jako základní schéma dokumentu, zvýraznění klíčových syntaxe v daném jazyce, atd. Představme si editor UniRed pro MS Windows, který je česky, nabízí pohodlnou práci s textem, je zcela zdarma a zabere celkově po instalaci pouze cca 3 MB.

Samozřejmě, například HTML kód či XML soubory můžeme psát v běžném Poznámkovém bloku. Nebude to však nijak komfortní a veškerou práci si musíme udělat sami. Na druhé straně tu máme pokročilé editory typu PSPad, který je funkcemi vynikající, ale již trochu větší a ne každý potřebuje všechny jeho funkce.

Zlatou střední cestou je editor UniRed. Je určen pro práci s čistým textem, tedy nepodporuje žádné formátování textu. Jeho hlavní předností jsou minimální nároky, zabere po instalaci se všemi podpůrnými soubory něco málo přes 3 MB. Mnoho uživatelů potěší fakt, že je k dispozici čeština, která sice není součástí instalace, ale je stažitelná z webu programu a jednoduše se rozbalí do složky s programem. Je také k dispozici dokonce český Spellchecker ke kontrole překlepů a česká nápověda. Dále je v seznamu cca dalších 20 jazyků, takže si můžete editor lokalizovat dle přání, třeba do španělštiny či třeba do lužické srbštiny. I samotný web programu je v 7 jazycích. Mezi základní vlastnosti editoru patří:

  • podpora různých typů kódování
  • přednastavené šablony pro různé dokumenty (XML, HTML, XHTML, C, atd.)
  • zvýraznění klíčových slov dle dané syntaxe jazyka
  • jednoduše doinstalovatelné české rozhraní
  • pokročilá práce s textem (vyhledávání, nahrazování, změna velikosti písmen, psaní zprava doleva, přejít na konkrétní řádek, atd.)

Základní okno editoru UniRed (budeme prezentovat českou verzi) je vzhledem podobné jakémukoli jinému textovému editoru.

Základní okno editoru UniRed

Základní okno editoru UniRed

Ve stavovém řádku dole vidíme důležitou informaci o nastaveném kódování, zde UTF-8, což je víceméně univerzální kódování pro zobrazení všech možných písem (latinka, cyrilice, řecké, atd.). Těchto typů kódování podporuje UniRed více, jako je např. 16-bit Unicode, Latin-1, Latin-2, ANSI, OEM (DOS), různé znakové sady pro Windows a další. UTF-8 by však mělo stačit pro drtivou většinu dokumentů.

Jak začít psát nový dokument? Jako v kterémkoli jiném editoru se jedná o příkaz z nabídky Soubor. Zde nám UniRed nabídne 10 přednastavených šablon pro různé typy dokumentů, viz následující obrázek.

Nabídka šablon pro nový dokument

Nabídka šablon pro nový dokument

To v praxi znamená, že šablona již přednastaví základní schéma dokumentu, tedy například při výběru XHTML dokumentu budete mít ihned zapsanou deklaraci a základní HTML tagy pro dokument. Odpadá tak rutinní práce psaní deklarace a struktury. Opět lépe uvidíme na následujícím obrázku.

Šablona pro XHTML webovou stránku

Šablona pro XHTML webovou stránku

Samozřejmě si můžete v šabloně cokoli přepsat, třeba právě typ kódování. A již ihned můžete začít s tvorbou vlastní webové stránky, vše je přichystané. U editorů tohoto typu je také samozřejmostí zvýraznění syntaxe, což znamená, že se barevně či jinak vizuálně (např. tučné písmo) zvýrazňuje struktura dokumentu. To znamená, že například u HTML stránky se zvýrazňují tagy, abychom přehledněji viděli strukturu kódu. Například často jsou poznámky značeny zeleně, klíčová slova například modře, atd. To je jedna z hlavních předností oproti psaní v Poznámkovém bloku. Podívejme se na příklad zvýraznění syntaxe v programu v jazyce C.

Zvýraznění syntaxe při psaní kódu programu v jazyce C

Zvýraznění syntaxe při psaní kódu programu v jazyce C

Je vidět, že jsou odlišeny deklarace datových typů (long, int), název hlavičkového souboru stdio.h, atd. Navíc šablona pro C rovnou vytvoří základní schéma bloku a main deklaraci. Otevřeme-li jakýkoli jiný soubor a známe, jaký má daný text smysl, můžeme si ručně zapnout zvýraznění syntaxe pro desítky dalších jazyků a typů dokumentu (PHP, Java, CSS, XSL, Matlab, C++ a mnohé další) a UniRed rozpozná klíčové prvky v dokumentu dle syntaxe. Nastavujeme dole ve stavovém řádku vpravo. Totéž samozřejmě můžeme udělat při psaní nového dokumentu, víme-li např. že budeme psát CSS styly, nastavíme ihned zvýraznění na CSS. Obárek níže ukazuje nastavení zvýraznění syntaxe pro JavaScript (JS) kód. Po otevření se nám zvýraznění nastavilo automaticky, takže mnohé typy souborů rozpozná UniRed automaticky a nastaví správně zvýraznění

 

Zvýraznění syntaxe pro JavaScript kód

Zvýraznění syntaxe pro JavaScript kód

Takto můžeme nastavit zvýraznění ihned při začátku tvorby dokumentu. Podívejme se nyní na práci s textem obecně, co vše UniRed nabízí. Panel nástrojů nabízí takřka všechny dostupné možnosti pro hledání, nahrazování, záměnu velkých a malých písmen, kontrolu pravopisu (je-li instalována pro daný jazyk) a další možnosti. Viz obrázek.

Panel nástrojů nabízí přístup k úpravám textu, například záměnu velkých a malých písmen

Panel nástrojů nabízí přístup k úpravám textu, například záměnu velkých a malých písmen

Chybí zde však užitečná možnost odstranění diakritiky, tahle funkce se velmi často hodí. Jinak jsou funkce na úrovni běžného editoru. Hledání a nahrazování textu nabízí kromě rozlišení case-sensitive (malá a velká písmena) také možnost hledání pomocí regulárních výrazů, které se často užívá v programování a tvorbě překladačů. Jejich popis však přesahuje rámec článku, jedná se o možnosti užití zástupných masek a řetězců.

Hledání a nahrazování může rozlišovat velká a malá písmena a také pracovat s regulárními výrazy

Hledání a nahrazování může rozlišovat velká a malá písmena a také pracovat s regulárními výrazy

Jako správný programátorský editor taktéž nabízí možnost zkompilování a zobrazení výsledku. To znamená, že například při tvorbě HTML stránky si můžeme nechat zobrazit výsledek ve webovém prohlížeči. K tomu slouží zelené tlačítko Spustit, které je úplně vpravo, viz obrázek. Následně se zobrazí standardní dialog k uložení (není-li již dokument uložen) a poté se stránka zobrazí v prohlížeči. Totéž například se XML dokumenty či jinými formáty.

Zobrazení výsledného dokumentu, například HTML kódu

Zobrazení výsledného dokumentu, například HTML kódu

Poslední věcí, o které se zmíníme, co vše se dá v UniRed nastavit. Není toho zas tak moc, zejména vzhled rozhraní, barvy pro jednotlivé typy dokumentů (zvýraznění syntaxe) a některé další drobnosti. Hlavní nastavení je ve 4 záložkách. Detailní nastavení jednotlivých typů souborů najdeme v jiném dialogu. Vše je dostupné z nabídky Možnosti – Všeobecná nastavení a Nastavení pro soubory. V téže nabídce nastavíme jazyk rozhraní. Následující obrázek ukazuje oba dialogy – vlevo obecné nastavení, vpravo nastavení typů souborů.

Všeobecná nastavení prostředí a nastavení jednotlivých typů souborů

Všeobecná nastavení prostředí a nastavení jednotlivých typů souborů

Místy uvidíme, že český překlad není dokonalý nebo chybí. To však většinou nijak nevadí. Vidíme, že si můžeme precizně nastavit chování každého typu souboru v editoru, jak má být zvýrazněn, barvy, velikost písma, atd.

Závěrem… UniRed je schopný textový editor čistého textu a nejrůznějších zdrojových kódů. Nabízí zvýraznění syntaxe různých programovacích jazyků, základní šablony pro dokumenty, český překlad rozhraní a mnohé další. Nabídne taktéž pokročilé možnosti úprav textu a práci s regulárními výrazy. To vše za minimální velikost, celá instalace se vejde do 3 MB (další samozřejmě zaberou instalované jazyky rozhraní). UniRed je malý, nenáročný a přitom schopný editor, který je vhodným nástrojem nejen pro programátory. Podporuje několik typů kódování, což ocení zejména tvůrci webů. Nabízí zvýraznění syntaxe pro desítky jazyků, nechybí například ani Cobol, Matlab či TeX. Na <a href=http://www.esperanto.mv.ru/UniRed>webu programu</a> jsou dostupné další jazyky pro rozhraní a spellchecker pro sledování překlepů. UniRed je funkční pod Windows 95 až 7.

 

Rubrika: Návody, Ostatní, Počítačové programy, Představení.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)