Skip to content


«
»

Jak na překlad a lokalizaci softwaru

Překlad a také lokalizace softwaru má svá úskálí. U menších programů stačí přeložit rozhraní pomocí nějakého textového souboru, u rozsáhlých aplikací a IS sáhneme po nástrojích, které nám překlad, případně lokalizaci zautomatizují. Zkusme se také podívat na úskalí překladu SW odborníkem a lingvistickým specialistou. Obojí má své limity.

V úvodu jsem důsledně rozlišoval pojmy překlad a lokalizace. Musíme si uvědomit, že tato zdánlivá synonyma neznamenají to samé. U menších aplikací se bude pravděpodobně jednat o překlad (rozhraní), u větších a IS zpravidla mluvíme o lokalizaci. Zatímco překlad je skutečně pouhým překladem textu, tedy celé aplikace, například včetně nápovědy, do jiného jazyka, lokalizace znamená překlad a navíc přizpůsobení místnímu prostředí. Co je tím myšleno? Například MS Windows není do češtiny přeložen, ale lokalizován. Znamená to, že je kompletně přeloženo rozhraní a veškeré texty a navíc je systém přizpůsoben národnímu prostředí, což se týká např. zobrazování číslic, měn, záporného znaménka, užití středníku, atd. Uveďme praktické příklady – zápis 36 $ sice každý pochopí, že se jedná o 36 dolarů, ale korektní anglický zápis je $36. A to je zmíněná lokalizace, Dalším příkladem může být užití středníku (;) v novořečtině, kde se tento znak užívá místo našeho otazníku v otázce. A mnohé další, např. užití španělských otazníků a vykřičníků na začátku vět, atd. To se rozumí pojmem lokalizace = překlad + přizpůsobení místním normám a zvyklostem.

Další otázkou je, komu překlad (lokalizaci) svěřit. U menšího programu nám bude většinou stačit, když šikovný textař přeloží pomocí nějakého INI či LNG souboru (často používané formáty), do kterých jednoduše napíše ekvivalenty v daném jazyce. Víceméně to budou maximálně několikaslovné fráze. Vyvstává věší problém u překladů rozsáhlých SW produktů, IS či třeba už jen nápovědy. Zvolíme-li pro překlad odborníka na daný program s vynikající technickou orientací, může právě nastat problém s nedořešenou lokalizací, gramatickými chybami, nevhodné užití frází, atd. Naopak, najmeme-li pro překlad jazykového experta se zkouškami v daném jazyce, bude sice překlad po jazykové stránce naprosto perfektní, ale těžko s ním budeme rozebírat implementaci konkrétní třídy ve zdrojovém kódu, jak popsat nějaké konkrétní cyklus či vysvětlit význam zkratek v počítačové grafice. To vše musí sedět jak po jazykové stránce, tak k danému kontextu. Ještě složitější je situace, kdy navíc potřebujeme více variant lokalizace, např. pro britskou/americkou angličtinu či španělského zákazníka ve Španělsku či v Mexiku. Některá slova jsou odlišná či mají jiný kontext, gramatika může být také trochu jiná. Už jen např. anglický/americký styl psaní -our/-or, -mme/-m, -re/-er a mnohé další. Najít člověka, který bude erudovaný jak v jazyce, tak bude perfektně rozumět programu po technické stránce, může být velmi složité, proto můžeme zvolit cestu nejprve technického překladu a následně odbornou jazykovou a místní lokalizací.

Pozor také na význam a kontext některých zkratek a spojení, která mohou mít v různém kontextu odlišný význam. Například NE nemusí znamenat nesouhlas, ale zkratku pro neděli, taktéž ROI v oblasti IS bude pravděpodobně návrat investic (Return of Investment), kdežto v aplikaci počítačové grafiky se jedná o oblast zájmu v obraze (Region of Interest). Nezbytnou součástí kvalitně provedené lokalizace je zpětná kontrola a testování v reálném nasazení. Taktéž pozor na znakové sady, aby se čínský překlad nezobrazil v podobě hromadě čtverečků či nesmyslných znaků. UTF-8 by mělo zajistit bezproblémové zobrazení. Také pozor na použití specifických písem, která nemusí jít zobrazit například na jiném OS.

Jak jsme zmínili, pro překlad samotný bude stačit přeložit vybrané fráze rozhraní programu do textového souboru, který se bude načítat s aplikací, případně přeložíme nápovědu. U rozsáhlejších programů a IS je nutné zvolit cestu, která usnadní celý proces lokalizace. K tomu můžeme použít specializované nástroje, např. Gorm, který umožní snadno sledovat originální text i přeložený a můžeme si vkládat poznámky a tzv. fuzzy překlady, které nebudou ve finální verzi. Gorm zvládá také tzv. automatický překlad pomocí Google Translator, kdy jednoduše přeloží text z výchozího do cílového jazyka. Tento překlad však berte velmi s rezervou, nutné odladit člověkem, ale pro orientační překlad a běžná slovíčka je to užitečné. Můžeme taktéž použít jiný CAT (Computer Aided Translation), tedy počítačem podporovaný překlad. Takové systémy umožní snadný překlad aktualizací softwaru, nalezne již existující řetězce a původní automaticky doplní. CAT systémy patří do rodiny tzv. Computer Aided systémů (CAD, CAM, CAE, atd.), systémů, které za pomocí počítačů umožní tvořit nějakou činnost.

 

Rubrika: Ostatní, Tipy.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)