Skip to content


«
»

Lingea Lexicon 5 Platinum právem králem překladových slovníků.

Lingea Lexiconu 5 Platinum
Společnost Lingea je známá zejména svými překladovými slovníky. Vydává jak knižní, tak elektronické slovníky. A jeden z největších elektronických je právě Lingea Lexicon 5 ve verzi Platinum, který je nabízen pro angličtinu. Není to jen slovník, je to navíc výkladová učebnice s přehledem gramatiky. Oproti nižším verzím nabídne Platinum nejvíce překladů a kolokací, včetně korpusu psaných textů, výkladového slovníku WordNet, slovníku zkratek a přehledu gramatiky. Základem slovníku je také namluvená výslovnost hesel.

Základem celého Lingea Lexiconu 5 Platinum je velký slovník, čítající 120000 hesel a téměř 500000 překladů. Slovník je skutečně rozsáhlý, pokrývá soudobou terminologii, obecné i mnoho odborných výrazů (např. substantia nigra, korelace, neural network, apod.) a ke každému slovu nabídne nejen překlad, ale i fráze, synonyma, výklad ze slovníku WordNet (je-li k dispozici), mnoho praktických frází, atd. Více přiblíží následující obrázek ukazující zobrazené heslo book.

Zobrazené slovo book v překladovém slovníku

Nedílnou součástí Lexiconu je přehled anglické gramatiky. Tahle část slovníku je skutečně vynikající. Nabízí zevrubný pohled do anglické gramatiky, včetně rozdílů mezi americkou a anglickou angličtinou. Pravda, zde mohlo být uvedeno více příkladů odlišných slov (např. petrol / gas), ale i tak je gramatická část vynikající. Zahrnuje například přehled členů, vyjadřování zájmen, číslovek, předložek, spojek, atd. K tomuto přehledu se dostaneme ikonkou G vpravo dole v okně či z nabídky Doplňky (záměrně jsem nyní změnil rozhraní na české).

Ukázka gramatika s anglickou abecedou

Další obrázek ukazuje příklad vysvětlení užití předložek včetně ustálených frází. Velice přehledné a bohaté na obsah. Je patrné, že jsou zde rozlišeny i mnohé významy a rozdíly ve slovech s ohledem na sémantiku sdělení.

Součástí gramatiky je také přehled předložek a dalších jevů v kontextu

Gramatický přehled je zvládnutý na výbornou a pokrývá základní i pokročilou gramatiku angličtiny. Jediné, co zde chybí, že není možné po kliknutí na nějaké slovo ihned zobrazit překlad, musí se ukončit režim gramatiky a vrátit se do běžného slovníku.

WordNet již byl nastíněn u na obrázku ukazující zobrazené heslo book ve WordNet. Jedná se o rozsáhlý výkladový slovník, celý v anglickém jazyce. Obsahuje 141000 slov. Vhodný zejména po pokročilejší uživatele jazyka, kteří si chtějí osvojit významy slov a dokázat je popsat a vysvětlit. Zde je bychom rádi zdůraznili, že WordNet je skutečně propracovaný a například pro spojení correlation coefficient nabídne i matematické hodnoty korelačního koeficientu a jeho význam. Plně propojeno s překladovým slovníkem. Nabídne ke slovům a spojením také synonyma, jak je patrno z obrázku.

Výklad korelačního koeficientu s hodnotami ve slovníku WordNet

Další užitečnou složkou slovníku je slovník zkratek, čítá databázi více než 3500 zkratek. Obrázek ukazuje příklad zkratky OSN (UNO). Je propojen s překlady a není citlivý na rozdíl malých a velkých písmen, tedy pokud napíšete osn, vyhledá tuto zkratku.

Zkratka OSN včetně překladu UNO

Nyní už se dostáváme k přidaným a vyšším funkcím slovníku. Mezi ně patří výkladový slovník frází a kolokací vydaný v roce 1911. Stejně jako WordNet, je tento doplněk určen pro pokročilejší uživatele. Nabídne například citáty, fráze, spojení, myšlenky k danému slovu. Na obrázku příklad slova memory (paměť). Dále pak korpus psaných textů, velký soubor textů pro jazykový výzkum.

Roget Thesaurus ke slovu memory

Zato funkce Užití slov je užitečný doplněk nabízející vybrané praktické fráze či spojení s daným slovem. Objasňuje užití slov nad rámec běžného překladu, kde může mít více významů či se pojí s nějakou frází a kontextem. Vše ukázáno na praktických příkladech. Obrázek zachycuje vysvětlení užití slova go pro změnu stavu (nejedná se tedy o překlad jít či jet.

Praktické užití slov k překladu a významu

Poslední částí slovníku, o které se zmíníme, je modul pro učení a zkoušení slovíček. Nejedná se tedy o slovník jako takový, ale učební pomůcku pro učení a zkoušení. Tento modul se aktivuje stiskem ikony Učení v hlavní nabídce. Je možné si vybrat ze 3 částí – Příroda, Společnost a Jazyk. Jsou to balíčky slov, každý z nich obsahuje desítky témat, viz další obrázek. Okruh Jazyk nabídne 3 lekce dle náročnosti. Nyní se podívejme, co nabízí modul za okruhy.

Učení slov dle jednotlivých okruhů

Jak je vidět, okruhy jsou bohaté a každý obsahuje minimálně 20 slov a spojení. Dole je možné si vybrat, zda se chcete učit (slovíčka se předhazují v zadaném intervalu) či zkoušet (musíte napsat, co slovo znamená). Učení je však pouze anglicko-české, tedy zobrazují se anglická slova a píšete česká, nelze přehodit.

V této poslední části se věnujeme dalším možnostem slovníku, postřehům a zajímavostem. Patří k nim:

  • hledání různých významů stejného slova – například pro bank nalezne 3 významy
  • automatický opačný překlad – pro zadání car najde anglicky car jako auto, ale i české slovo car
  • k mnohým heslům obsahuje morfologický přehled, užitečné hlavně pro slovesa
  • nabízená synonyma a kolokace ke slovům v levém panelu
  • možnost nastavení rozhraní a funkčnosti slovníku
  • uživatelský slovník – možnost přidat nová hesla do slovníku (obdobně jako ve Wordu)
  • mouse-over funkce v programech (Adobe Reader a další) k okamžitému překladu textu
  • zkopírujete-li souvislý text, slovník přeloží jednotlivá slova jako běžný překlad

Lingea Lexicon 5 Platinum i nižší verze jsou placené. To je fakt, kterému se nevyhnete. Ale – kvalitou slovník nemá konkurenci a cenu je oprávněná. Když vidíte, co vše obsahuje, je to vlastně slovník, učebnice, program na aktivní procvičování, konverzační příručka a výkladový slovník v jednom. Nižší verze, Velký slovník je také kvalitním dílem, neobsahuje však tolik hesel a korpus textů, ale cena je poloviční. Platinum je opravdu pro ty, kteří angličtinu využijí na nejvyšší úrovni a dá se sehnat pod 3000 Kč vč. DPH.

Rubrika: Počítačové programy, Představení.

0 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)