Skip to content


«
»

Jak obnovit stav Windows pomocí Obnovení systému

Obnovení systému
Již od verze Windows 2000 je v tomto operačním systému k dispozici velmi užitečný nástroj Obnovení systému. Je založen na obnovení systému pomocí tzv. bodů obnovení, což je vlastně uložená funkční konfigurace systému. Tyto body si Windows vytváří sám (dle pravidel zmíněných v textu) či můžeme bod vytvořit ručně. Díky Obnovení systému tak můžeme vrátit stav nastavení Windows do funkční konfigurace. Předpokladem použití nástroje je funkční systém samotný. Obnovení systému neovlivní dokumenty a jiné osobní soubory, jedná se pouze o obnovu systémové konfigurace.

Někdy se může velmi jednoduše stát, že po instalaci nového ovladače hardwaru, instalaci nějakého programu či třeba po vyčištění disku od zbytečných souborů, něco nefunguje jak má. A chtěli bychom se vrátit k funkčnímu stavu Windows. Přesně to umožní program Obnovení systému. Ve výchozím nastavením je automaticky tento program spuštěn, můžeme jej však zapnout pro každou logickou diskovou jednotku (oddíl) zvlášť. To uděláme tak, že zobrazíme vlastnosti počítače (příkaz Vlastnosti z místní nabídky), dále zvolíme Ochrana počítače a automaticky se otevře dialogové okno Vlastnosti systému na záložce Obnovení systému, kde můžeme zathrnout, pro které disky (oddíly) se mají body obnovení vytvářet. Viz následující obrázek:

Výběr logických oddílů, na kterých se budou vytvářet body obnovení konfigurace Windows

Výběr logických oddílů, na kterých se budou vytvářet body obnovení konfigurace Windows

Musíme však podotknout, že tyto obnovení mohou zabírat na disku více než 200 MB místa. Mohou nám však efektivně zachránit narušený systém. V nápovědě Windows se dočteme, že Obnovení systému nebude fungovat na discích (oddílech) s kapacitou pod 1 GB. Tvorba bodu se vytváří právě tady, narozdíl od Windows XP, kde se bod vytvářel přímo v okně Obnovení systému.

Body obnovení

Body obnovení jsou jednoduše stavy konfigurace Windows, které jsou vytvořeny v určitý čas. Například takový bod obnovení může být vytvořen 7.11. 2012 ve 12:47 a obsahuje konfiguraci systému Windows k tomuto času. Pomocí Obnovení systému se tak můžeme jednoduše vrátit ke stavu v minulosti, kdy systém bez problémů fungoval. Body obnovení si Windows vytváří automaticky sám v těchto případech:

 • před instalací aktualizací pomocí Windows Update
 • tvorba bodu každých 24 hodin
 • instalace programů prostřednictvím instalačního programu (např. MSI balíček)
 • instalace nepodepsaného ovladače hardwarového zařízení
 • první spuštění Windows vytvoří první bod obnovení => předpoklad instalace dalšího HW a programů

Bod obnovení můžeme taktéž vytvořit ručně pomocí Obnovení systému. Návrat do předchozí konfigurace systému nijak neovlivní osobní soubory, nemusíte se tak obávat, že byste „návratem do minulosti“ ztratili všechny vytvořené dokumenty od data vytvoření bodu.

Obnovení systému

Nyní se dostáváme k praktickému použití programu Obnovení systému. Ten spustíme z nabídky Start, program je ve skupině Systémové nástroje. Nebyly-li na systémovém disku vytvořeny žádné body obnovení, program ihned na začátku upozorní na tuto chybu a nabídne možnost vytvoření tohoto bodu.

Upozornění, že na systémovém disku nejsou k dispozici žádné body obnovení a možnost jeho vytvoření

Upozornění, že na systémovém disku nejsou k dispozici žádné body obnovení a možnost jeho vytvoření

V opačném případě, pokud body existují, se zobrazí úvodní okno programu a po stisku tlačítka Další se objeví 3 volby – vytvoření bodu obnovení, stěžejní funkce obnovení systému a možnost vrátit obnovení zpět.

Základní volby programu Obnovení systému

Základní volby programu Obnovení systému

Nejprve krátce k prvnímu bodu. Můžeme ručně vytvořit bod obnovení, když systém a všechny aplikace bezchybně fungují. Uděláme si tak sami bod obnovení, zálohu konfigurace pro případný návrat k funkčnímu stavu. Svůj bod si můžete jakkoli pojmenovat ke snadnější orientaci, viz obrázek.

Ruční vytvoření bodu obnovení a jeho libovolné pojmenování

Ruční vytvoření bodu obnovení a jeho libovolné pojmenování

Úspěšné vytvoření bodu nám oznámí jednoduchý dialog s tlačítkem OK. Vraťme se k úvodnímu oknu Obnovení systému a zvolme Obnovit předchozí stav počítače. Následně se zobrazí dostupné body obnovení, do kterých se můžeme vrátit včetně popisu bodu.

Výběr z bodů obnovení, ke kterým se můžeme vrátit

Výběr z bodů obnovení, ke kterým se můžeme vrátit

Některé jsou automaticky vytvořené, některé ručně vytvořené, např. náš příklad s instalací routeru. Vybereme daný bod a po stisku tlačítka Další nás Obnovení systému upozorní na obnovení a ještě jednou připomene, že nebodou ovlivněny žádné dokumenty.

Poslední okno s upozorněním a souhrnem před obnovením systému do zvoleného bodu

Poslední okno s upozorněním a souhrnem před obnovením systému do zvoleného bodu

Poté započne obnovování systému a Windows bude vyžadovat restart počítače pro úspěšné dokončení. Po restartu by se měl systém dostat do konfigurace dle zvoleného bodu obnovení.

Pokud není funkční systém jako celek, nelze tento nástroj použít. Tedy lze, zkuste například Windows spustit ve Stavu nouze (volba před naběhnutím loga Windows pomocí F5) a v tomto režimu zkusit spustit Obnovení systému. Výhodou je, že ve Stavu nouze nejsou povolené nadstandardní ovladače ani další prvky systému. Často pomáhá opravit Windows právě v tomto režimu. Pokud však Wndows nejsou schopny ani se dostat do stavu bootování, pak přichází na řadu oprava z textového režimu či pomocí tzv. Recovery CD/DVD. To už však většinou vyžaduje trochu více zkušeností. Další možností je oprava registru pomocí textového režimu či použití tzv. Konzoly pro zotavení, která je součástí instalace Windows (tedy z CD/DVD).

Každopádně Obnovení systému je smysluplný nástroj pro návrat do funkčního stavu a odstranění problémů způsobených např. nefunkčním ovladačem či jiným zásahem do systému, kdy poté nefunguje vše tak jak má. I člověk by někdy takovou funkci potřeboval, když řekne něco, čeho později lituje…

Rubrika: Bezpečnost, Návody, Počítačové programy, Tipy.

2 reakcí

Mějte přehled o nových komentářích, přihlašte se k odběru RSS kanálu komentářů tohoto příspěvku.

 1. Krištof říká

  lze nějak obnovit systém bez toho bodu pro obnovení?

 2. admin říká

  Záleží jakou verzi Windows máte a v jakém stavu systém máte. Obecně ale jde obnovit to „továrního nastavení“, tedy do stavu když byl systém „čistý“ po nainstalování. Přijde se ale o nainstalované programy. Např. Windows 8 umožňuje buď částečné obnovení = přijdete jen o nainstalované „běžné“ aplikace, nebo o celkové obnovení, kdy se smažou veškeré soubory (pravděpodobně se systém obnoví ze skrytého recovery oddílu na disku).

Některé HTML je povoleno

(vyžadováno)

(vyžadováno, nebude nikde zobrazeno)